gesprekken met SLP

17 Januari 2010

gesprekken met SLP

Gesprekken tussen Groen! en SLP Sinds een tijd zijn gesprekken aan de gang over een integratie van Groen! met SLP. Beide partijen hebben veel overeenkomsten. Zowel Groen! als SLP zijn ongebonden, progressieve partijen die wars van alle vooroordelen of zuilen naar de samenleving kijken. Rechtvaardigheid en duurzaamheid staan voor ons centraal. Visie, creativiteit en een groot optimisme zijn onze invalshoek. Wij bieden een verhaal van hoop en geloof in de toekomst. Groen! en SLP zijn kleine partijen, maar betrouwbaar. De gesprekken zijn aan de gang en de uitkomst is onzeker. Maar dat dit een mooie opportuniteit is, staat buiten kijf. Uiteraard verschillen wij soms in mening, maar we moeten in staat zijn om dit te overstijgen. Wat we delen is immers groter dan hetgeen waarin we verschillen. En over meningsverschillen zal democratisch beslist worden.

Een samengaan van Groen! en SLP is een boodschap van verruiming en vernieuwing. Op naar een nieuwe sociale ecologische partij? Wordt vervolgd!

 

artikel gepost door Wouter op 15/12/2009