Goeie oppositie bestuurt mee!

15 December 2013

Goeie oppositie bestuurt mee!

Bert Peirsegaele heeft uitgebreid zijn bedenkingen gemaakt rond het beleidsplan OCMW 2014-2019.: Goeie oppositie bestuurt mee Groen wil de initiatieven rond het wijkgezondheidscentrum, sociale kruidenier , zeker ondersteunen. Door de druk van Groen en het initiatief van de werkgroep (nu VZW ) komen we dichter en dichter bij de realisatie, tot spijt van VLD en CD&V: goeie oppositie loont.

Goeie oppositie waakt

Groen waakt over de plannen over de winteropvang , die ze liever omgeturnd ziet in 2 transitiehuizen , cfr het initiatief in de Dekenijstraat.

Ook de samenwerking tussen het Sociaal Huis en het onderwijs moet beter, zodanig dat jongeren met een diploma aan de start komen. Hier mogen de sociale toestanden en achtergronden absoluut geen handicap zijn.

Groen is bezorgd.

Tijdens de financiële bespreking van het beleidsplan kwam zeker tot uiting dat de voorliggende stukken nog een budgetwijziging zullen vragen en dat het budget toch al te optimistisch is opgesteld. Peirsegaele is bezorgd en zal dit zeker ook met een sociale inslag bewaken.

Groen is ronduit ontgoocheld.

Groen is zeker ontgoocheld over de toekomstige afschaffing van de thuiszorgpremie . Het is een respectloze beslissing , welke de meerderheid met de arrogantie van de macht heeft doorgeduwd. "Geen debat meer, maar stemming", zie de meerderheid, die het warm voelde tijdens het debat.

Met de afschaffing van de thuiszorgpremie, verloochenen de Spa en zeker de Cd&V hun kiesbeloften.