Groen betreurt weinig kritische houding van schepen Claeys in symbooldossier

04 Februari 2015

Groen betreurt weinig kritische houding van schepen Claeys in symbooldossier

Vandaag raakte bekend dat voor het Hotel du Louvre, een symbool voor het erfgoedbeleid van de stad Oostende, een bouwvergunning werd afgeleverd op basis van het dossier dat in het najaar werd ingediend. Schepen Kurt Claeys spreekt van een doorbraak in dit dossier met respect voor de authenticiteit van het gebouw en de harmonie in de buurt. Groen liet zich al kritisch uit over dit dossier en reageert ontgoocheld in de nieuwe schepen: "We blijven betreuren dat het gebouw volledig wordt afgebroken. Een stadsbestuur met visie had het pand absoluut kunnen redden. De eigenaar liet het gebouw bewust verkrotten en de stad, die deed niets. Men veinst betrokkenheid, maar de stad vorderde geen enkele keer leegstandtaks op, begrijpe wie begrijpen kan." Groen heeft grote bedenkingen bij de bouwplannen zoals die nu goedgekeurd werden. "Het gebouw wordt veel hoger en dieper dan vroeger, met ernstige gevolgen voor de buren." vervolgt het gemeenteraadslid. "Er is een extra verdieping in witte aluminium toegevoegd aan het plan. Visueel slaat dit in combinatie met een erfgoedgevel als een tang op een varken."

Waldmann reageert ook scherp op andere wijzigingen in het gebouw en voelt zich hierin gesteund door het advies van de Dienst Onroerend Erfgoed van de provincie. "Wat de schepen ook beweert, de gevel wordt géén exacte kopie. Zo vergroot de poort zodat auto's erdoor te kunnen laten. Ook de typische ornamenten op het hoogste verdiep worden weggelaten. Er komen dakterrassen met reling op de gevel? Dit geeft voor ons blijk van een zuiver economische denkoefening, geen inhoudelijke", vervolgt Natacha Waldmann. "Daarnaast is het zo dat de indeling van binnen geen rekening houdt met bijvoorbeeld de erker. Scheidingsmuren vallen er middenin. Dit is knutselwerk, geen doordachte architectuur."
Het nieuwe plan komt bovendien niet tegemoet aan de woonnood in de stad, aldus Groen. "Opnieuw wordt gekozen voor een maximum aan identieke 2-kamerappartementen. Schepen Bourgoignie zei al dat ze meer gezinswoningen wil realiseren, maar dat er geen ruimte is in Oostende. Dergelijke renovatieprojecten bieden kansen hiertoe, is er dan echt niemand die hieraan denkt?" vraagt Waldmann zich af. "Dit is een zwarte week voor het erfgoedbeleid in Oostende. De stad heeft niet willen luisteren naar erfgoedverenigingen en de opeenvolgende bevoegde schepenen Bronders, Tommelein en Claeys spelen elkaar consequent de zwartepiet door. Ze schuilen achter de beloftes van hun voorgangers om eigenaars hun gang te laten gaan en hun eigen gebrek aan visie te maskeren. Met het verlies van waardevolle panden tot gevolg."

"Dit is niet het eerste voorbeeld en er zullen er nog volgen zolang dit bestuur geen visie ontwikkelt over erfgoedbeleid. Groen wil dan ook advies inwinnen bij Herita, een belangrijke erfgoedvereniging, over hoe lokale besturen kunnen omgaan met erfgoed en dit advies overmaken aan het stadsbestuur. In de hoop dat het stadsbestuur werk maakt van een duidelijke visie met respect voor ons prachtige erfgoed." besluit Natacha Waldmann.

Bijlage: Advies dienst Onroerend Erfgoed.

BIJLAGEN:
20141212114059406.pdf