Groen bezorgd over de financiële toestand van de OCMW-rusthuizen

07 Februari 2014

Naar aanleiding van de bespreking van de verhoging van de dagprijzen in de OCMW- woon-en -zorgcentra op de OCMW-raad van 4 februari 2014 heeft Bert Peirsegaele vastgesteld dat de exploitatie van de centra de Boarebreker en Lacourt niet gezond is . Eind 2012 was er voor de 2 centra een gecumuleerd deficit van afgerond 5,4 miljoen euro, en dit zonder de overheadkost te rekenen (bv. nog een bijkomende kost van 520.000 euro in 2012). Het jammerlijke en dramatische is dat meer dan de helft van dit verlies gerealiseerd werd in de jaren 2008 tem. 2011 , dit met soms grote verliezen. Dus de vorige voorzitter en coalitie heeft hier een verpletterende verantwoordelijkheid.

Einde juni worden de jaarrekeningen 2013 van de ouderenzorg besproken .

Bert Peirsegaele heeft aan de alarmbel getrokken, ook bij het VVSG en zal de toestand opvolgen, want commercialisatie van de zorg wil hij vermijden : Liever een zoen in de zorg dan de poen!

Het Groen OCMW-raadslid heeft ook gewezen op de tijdige informatieplicht (1 maand vooraf) dat door de raadsleden werd aanvaard.