Groen doet voorstel voor kampeertoerisme in Oostende

25 Mei 2015

De kampeersector wint aan belang als onderdeel van toerisme met een jaarlijkse groei van ongeveer 6% over de afgelopen 15 jaar. Op 7 april 2015 vestigde Westtoer de bijzondere aandacht op het vaak vergeten - kampeertoerisme voor de komende seizoen. Vervolgens op 2 mei 2015 organiseerde Westtoer samen met tal van partners een . Voor gedeputeerde voor toerisme Franky De Block (SP.A) en gemeenteraadslid te Oostende, ziet Provincie West Vlaanderen deze ondersteunende initiatieven "als een verbreding van de markt". Wij stellen vast dat dit een verbreding is voor andere kuststeden en gemeenten maar niet voor Oostende want in de stad-aan-zee moet het kampeertoerisme nog starten. Er zijn weinig voorzieningen voor mobilhomes in Oostende, terwijl er een stijgende trend is in Vlaanderen voor deze vorm van toerisme. Oostende kan deze bron van inkomsten echter goed gebruiken.

Open Camping Day

 

 

 

 

Hier vind je het overzicht voor de kust: www.dekust.be/kampeerauto. Uit dit officiële overzicht blijkt duidelijk dat Oostende over parkeerplaatsen beschikt, maar niet over overnachtingsplaatsen voor kampeerauto's. Oostende verwijst zelfs expliciet door naar Middelkerke of Bredene. Een gemiste kans dus.

Om dit wat te illustreren, zelfs Knokke-Heist, een mondaine badstad in vergelijking met Oostende, heeft 2 campings liggen op 500 meter van de Lippenslaan. Zie http://holidayknokke.be/ http://www.kvpeurop.be/

 

Politieke wil voor kampeertoerisme

Groen nam deze toestand al enige tijd geleden mee naar de raad van bestuur van Toerisme Oostende vzw en stelde bij monde van Kristof Cornelis in de vergadering van 2 oktober 2014 de vraag hoe het komt dat Oostende niet meedoet aan kampeertoerisme. Het antwoord kon niet duidelijker zijn: op gans het grondgebied Oostende is geen enkele zone ingekleurd om kampeertoerisme toe te laten. Groen vraagt de meerderheidspartijen SP.A-OpenVld-CD&V om deze situatie te veranderen. Op een bepaald moment waren er plannen op het domein Raversijde voor het realiseren van een dertig-tal autokampeerplaatsen. Voor onduidelijke redenen en op het laatste ogenblik werden deze plannen geschrapt.

 

Stand van zaken kampeertoerisme in Vlaanderen

Eerst even de kampeersector kort schetsen. Vlaanderen heeft in de voorbije 5 jaar een aantal concrete maatregelen genomen om de sector te stimuleren:

 • Een premie van ongeveer 60.000 euro voor gemeenten of ondernemers die kampeerautoplaatsen willen realiseren;

 • Het versoepelen sinds 1 oktober 2010 van de normen voor het aanleggen van kampeerautoplaatsen;

 • Het invoeren van een label "kampeerautovriendelijke terreinen" voor campings die aangepaste infrastructuur voor kampeerauto's aanbieden.

 • Op provinciaal niveau werden 29 campings geselecteerd die de nodige ruimte voor kortverhuur nog beschikbaar hebben, maar vaak uit het beeld vallen. Die worden samengebracht in een nieuwe kampeerkaart, die een oplage kent van 60.000 exemplaren.

 

Een sector met hoog economisch potentieel.

Volgens informatie waarvoor wij beschikken, is de vraag naar kampeerplaatsen groter dan het huidig aanbod. In antwoord op parlementair vrageni liet de Vlaams Minister van toerisme weten dat er een aanbod is van 261 legale kampeerautoplaatsen en  399 illegale. Dat het illegale aanbod beperkt is net daar waar voldoende legaal aanbod aanwezig is, zegt dan ook genoeg. Bovendien is op piekmomenten de bezettingsgraad van illegale kampeerautoplaatsen (78,8%) zelfs hoger dan op de legale plaatsen (64,6%) wat het acute tekort aan plaatsen nog eens extra in de verf zet. Toerisme Vlaanderen verwacht dat er tegen 2020 rond 900 bijkomende legale kampeerautoplaatsen nodig zijn aan de Kust, bovenop het huidige legale aanbod van ongeveer 260. De jaarlijkse groei van het aantal kampeerauto's ligt de afgelopen 15 jaar namelijk op ongeveer 6%. Dit is een opportuniteit die Oostende niet langer naast zich mag laten liggen.

 

Gemiste kans(en) voor kampeertoerisms in Oostende

Er was een zeer actieve tijdelijke mobilhomeparking aan de Napoleonlaan (in de Oosteroever). Op deze unieke locatie was er plaats voor 40 voertuigen; vlakbij duinen, zee, strand én het centrum van Oostende dankzij de gratis veerdiensten. De nodige ruimtelijke beslissingen was vereist om ook na de realisatie van een woonprojecten aldaar plaats te maken voor een standvastige mobilhomeparking naast een investering in aangepaste infrastructuur. Het ging hier over een investering die zichzelf op korte termijn terugbetaalt, naast de extra return die het kampeertoerisme sowieso voor de stad en de lokale economie met zich meebrengt. Maar het stadsbestuur oordeelde dat een investering niet verdedigbaar is en gaf de voorkeur uitsluitend aan een gemengde woonontwikkeling in de vorm van een publiek-private samenwerking (PPS) en gevormd door Bouwondernemingen Versluys en nv CFE.

 

 

 

Onze voorstellen

Onze plan van aanpak is gebaseerd op de visie dat Oostende goed bediend wordt met een inkomenmix die niet enkel op de rijkere toeristen en tweede verblijvers mikken maar ook de gewone vakantieganger. Men kan argumenteren dat de grootste struikelblok voor kampeertoerisme in Oostende bij de huidige ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) ligt. Dat klopt, maar een RUP kan men veranderen. Voor een stad die het RUP wijzigt voor bouwprojecten hoeft het wijzigen van het RUP voor het toelaten van kampeertoerisme geen obstakel te zijn. Gezien het economische potentieel van de kampeersector is het aangewezen om werk te maken van de wijziging van het RUP om zo mobilehomes, kampeerauto's, caravans en dergelijke meer toe te laten op bepaalde zones in Oostende. Mogelijke te onderzoeken locaties zijn: Oosteroever, Raversijde, Zandvoorde, Stene. Uiteraard moeten keuzes worden gemaakt.

 

In tussentijd vinden wij een pilootproject op de grote parking ten zuiden van het Vuurtorendok (Oosteroever ? Plein tussen Fortstraat, Victorialaan en Vuurtorendok Zuid) aangewezen. Op deze unieke locatie is er plaats voor vele tientallen voertuigen. Het is een uiterst aantrekkelijke locatie: vlakbij duinen, zee, strand én het centrum van Oostende dankzij de gratis veerdiensten. Het Vlaams Gewest is eigenaar van de grond en wij zien niet waarom zij enige bezwaar zullen hebben voor een pilotproject. Voor de nodige kleine investering voor het pilotproject kunnen wij beroep doen op de premies van Vlaams Minister van toerisme t.b.v. €60,000 voor de bekostigen van de volgende zaken:

 • sani-station

 • een automaat waar men tegen betaling vers leidingwater kan aftappen

 • een afvoerleiding voor grijs water en voor toiletafval

 • elektriciteitskast

 

Groot deel van de voorzieningen zullen tegen betaling aangeboden worden zoals gebruikelijk in de sector. Extra inkomsten kan de stad halen door het plaatsen van een parkeerautomaat, dat is gebruikelijk op parkings voor mobilhomes (normaal tarief is ongeveer 5 euro per 24u). Maximum duurtijd instellen is ook belangrijk (bijvoorbeeld 48u), om langparkeerders te weren, en zo iedereen de kans te geven om te genieten van deze mooie, rustige en authentieke plek.

 

Na 12 maanden volgt een evaluatie en indien positief, kan de knoop doorgehakt worden voor het verderzetten van het project.

 

Vragen ingediend voor de Gemeenteraad van 22 mei 2015

 1. Gaat u akkoord met de stelling dat het gebrek van kampeerplaatsen in Oostende nefast is voor de lokale economie en voor toerisme?

 2. Bent u bereid de nodige stappen te nemen voor de wijziging van het ruimtelijk uitvoeringsplan om zo kampeertoerisme toe te laten in bijvoorbeeld Oosteroever, Raversijde, Zandvoorde, Stene en andere relevante zones? Uiteraard moeten keuzes worden gemaakt.

 3. Ziet u het zitten om een pilootproject op te zetten op de grote parking ten zuiden van het Vuurtorendok (Oosteroever ? Plein tussen Fortstraat, Victorialaan en Vuurtorendok Zuid)?

 4. Ondersteunt u ons pleidooi voor een studie, misschien onder begeleiding van het Economisch Huis, over wat de meerwaarde voor Oostende zou zijn van kampeertoerisme?

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid Stad Oostende | [email protected] | www.collinsnweke.be