Groen houdt actie aan Hotel Du Louvre op Erfgoeddag 2016

29 April 2016

Groen houdt actie aan Hotel Du Louvre op Erfgoeddag 2016

Op deze erfgoeddag 2016 zit het dossier Hotel du Louvre, het erfgoedgebouw in de Karel Janssenslaan, op een historisch dieptepunt. Het stadsbestuur werd in september teruggefloten na haar beslissing om een sloopvergunning aan de eigenaar uit te reiken. Het dossier zat muurvast en de Stad in een heel oncomfortabele positie. De eigenaar bood recent zelf een oplossing door de lopende bouwaanvraag in te trekken en zo alle procedures te laten stilvallen. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann (Groen): "Het stadsbestuur heeft bij de verkoop van het gebouw een aantal beloftes gedaan aan de eigenaar die onhoudbaar bleken. Zo zouden ze het gebouw kunnen slopen en er een appartement kunnen plaatsen. Nadat ze keer op keer teruggefloten werden blijven ze hardnekkig de kant van de eigenaar kiezen. Deze partijdige opstelling aanvaarden wij niet meer." De Stad bleek zichzelf al verschillende keren vast te rijden in dit dossier. Schepen Kurt Claeys erfde het dossier alsook de beloftes van zijn voorgangers en bleek de zoveelste schepen te zijn die kiest voor afbraak. Maar sinds een maand loopt er geen procedure meer, voor Groen een gouden kans.

"Een stadsbestuur moet zich neutraal opstellen, in het belang van de stad. In werkelijkheid heeft men zich in een onhoudbare positie gemanoeuvreerd. Men kan in dit dossier starten met een blanco blad. Een krachtig bestuur zou nu in dialoog gaan en duidelijke randvoorwaarden opleggen voor de renovatie van het gebouw." zegt Natacha Waldmann. "De Stad moet helder zijn in haar communicatie en de eigenaar aanzetten om het gebouw te renoveren, volgens onze voorwaarden, ofwel om het gebouw van de hand te doen. Verder verkrotten is geen optie na twaalf jaar."

 

Groen wil de werken zien starten voor het einde van deze legislatuur en vraagt het stadsbestuur actief te bemiddelen bij de eigenaar om of een nieuwe koper te vinden, of het gebouw te renoveren met respect voor de bestaande elementen. "De procedure is nu onbestaande, wat ons betreft moet dat ook voor de gemaakte beloftes gelden. Het is niet aan het stadsbestuur om in te schatten of een project winstgevend genoeg is voor de eigenaar. De stad heeft een andere rol te vervullen. We vragen ze dan ook met aan-drang om haar verantwoordelijkheid op te nemen." vervolgt het gemeenteraadslid.

"De luifel die recent geplaatst werd doet ons het ergste vrezen. We willen ons hoeden voor een scenario zoals destijds aan de Oosteroever. Toen werd de rechtsgang omzeild door een sloop op burgemeestersbevel uit te vaardigen onder het mom van de volksge-zondheid en openbare veiligheid. Pas nadien werd een regularisering aangevraagd via een sloopaanvraag nadat alle elementen pro behoud verdwenen waren. Een herhaling hiervan zou een compleet dieptepunt betekenen van het jarenlang gekronkel van dit stadsbestuur. We zullen er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen" aldus nog Waldmann.
 

Natacha Waldmann Gemeenteraadslid