Groen lanceert meeuwbestendige vuilniszakken

24 September 2014

Groen lanceert meeuwbestendige vuilniszakken

De populatie dakbroedende stadsmeeuwen neemt alleen maar toe in Oostende en in de andere kustgemeenten. De voorbije zomer en broedperiode heeft aangetoond dat de nepmaatregelen van het stadsbestuur een voor een zijn mislukt. Groen en Vogelbescherming Vlaanderen hameren al jaren op fundamentele oplossingen en stellen vandaag een herbruikbare en meeuwenbestendige vuilniszak voor, zoals die ook in Cornwall (UK) wordt gebruikt. Gemeenteraadslid Sofie Cloet: ?Voor het zoveelste jaar op rij slaagde de Stad Oostende er niet in om de overlast door meeuwen voor de inwoners binnen de perken te houden. Groen hamert al jaren op fundamentele oplossingen. Het huidige broedseizoen loopt ten einde, er is nu tijd tot de volgende broedperiode om oplossingen voor te bereiden die wél werken. Zal het stadsbestuur eindelijk luisteren naar de constructieve voorstellen van Groen en Vogelbescherming Vlaanderen?" Door de groeiende populatie stadsmeeuwen ondervinden steeds meer inwoners de overlast. De stadsmeeuwen die er nu zitten geraken we niet snel meer kwijt. "Het maandenlange tafereel van opengereten vuilniszakken op voetpad en straten is een schande voor Oostende", zegt Groen bestuurslid Kristof Cornelis. ?Bovendien wordt de stadspopulatie jaarlijks groter. Studies spreken over een gemiddelde aangroei van 17% stadsmeeuwen per jaar. Oorzaak daarvan is de aanwezigheid van allerlei onnatuurlijke voedselbronnen, zoals fragiele afvalzakken, slecht afgesloten containers en rondzwervend afval. Gekoppeld aan het natuurlijk broedgebied dat verdwijnt door bebouwing, zorgt dat voor een invasie van meeuwen in de stad." Hierin ligt de sleutel voor een geïntegreerde aanpak. Nicolas Brackx (Vogelbescherming Vlaanderen): ?Aan de andere kant geven de meeuwen ook cachet aan een kuststad als Oostende. We moeten dus manieren zoeken om van deze luchtacrobaten te blijven genieten zonder dat ze voor al te veel overlast zorgen." De huidige aanpak van het stadsbestuur ? als die al zou bestaan - is niet efficiënt. Met het schudden of doorprikken van de meeuweneieren en het plaatsen van daknetten zal het niet lukken. ?Het Oostendse stadsbestuur maakte in 2013 25.000 euro subsidies vrij om daknetten aan te kopen", merkt Sofie Cloet op. ?Maar netten zijn geen duurzame oplossing, ze verplaatsen gewoon het probleem naar de buren. En het gekrijs zal even luid blijven klinken. Bovendien komt nog steeds op de proppen met inefficiënte of idiote maatregelen zoals havik-vormige vliegers, gekleurde windmolentjes, telegeleide auto's enz. Die maatregelen werden jaren geleden al elders geprobeerd en zijn mislukt. Zo gaat heel wat kostbare tijd verloren."

Groen wil eerst en vooral een andere soort huisvuilophaling in Oostende. De gewone restafvalzakken zijn niet bestand tegen de meeuwen. PVC-rolcontainers, afgesloten vuilnisbakken, ondergrondse afvalcontainers of aangepaste vuilniszakken zijn dat wel. ?Vooral de herbruikbare, meeuwbestendige vuilniszak is een piste die in het buitenland succesvol is. Het stadsbestuur moet lessen trekken uit regio's in Engeland zoals Cornwall, waar deze zakken gebruikt worden. Laten we in Oostende een proefexperiment met dergelijke zakken opzetten", vindt Kristof Cornelis. "Bijkomend loont het de moeite om premies uit te reiken aan bedrijven in landelijk gebied die groendaken installeren. Dat is voor meeuwen een belangrijk en aantrekkelijk alternatief in een omgeving waar geschikt broedgebied steeds schaarser wordt."

Groen en Vogelbescherming Vlaanderen vragen aan het stadsbestuur om het circus van de nepoplossingen te stoppen, zich grondig te informeren, en tegen het volgende broedseizoen naar buiten te komen met oplossingen die werken. De klok tikt verder. Alle kennis is beschikbaar in het VLIZ, bij Vogelbescherming Vlaanderen, de Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren en in andere gespecialiseerde instellingen. Ook de best practices uit het buitenland zijn interessant. Het is voor Groen en Vogelbescherming Vlaanderen een compleet raadsel waarom al die bruikbare oplossingen in Oostende in dovemans oren blijven vallen.

 

Sofie Cloet, Gemeenteraadslid Groen Oostende

Kristof Cornelis, Bestuurslid Groen Oostende

Nicolas Brackx, Vogelbescherming Vlaanderen