Groen Oostende stelt nieuw partijbestuur voor

28 November 2012

Groen is al lang geen partij in de marge meer, en bouwt reeds enkele jaren aan een programma waarbij we duurzame oplossingen formuleren voor maatschappelijke en heel concrete problemen. Afgelopen gemeenteraadsverkiezing maakte de kiezer duidelijk dat hij ons verhaal begrepen heeft en dat Groen zijn draagvlak binnen onze stad heeft vergroot. Wij hebben een aantal pijnpunten blootgelegd waar de Oostendenaar duidelijk oor naar had. Dit maakt duidelijk dat we nog veel werk hebben om tot een échte mentaliteitswijziging te komen Dankzij onze nieuwe gemeenteraadsleden, ons verkozen provincieraadslid en ons OCMW-raadslid, laten we een grotere stem vanuit de oppositie horen en zullen we ons blijven inzetten voor een meer leefbare stad. Om onze fractie duurzaam uit te bouwen en te verankeren hebben de leden van Groen gekozen voor een nieuw bestuur. Voorzitter wordt Natacha Waldmann, orthopedagoog en tweede opvolger bij de jongste verkiezingen. Secretaris is Sonja Saharan, accountant, en penningmeester wordt Johan Vanbesien, die als voorzitter de voorbije jaren met verve de afdeling heeft geleid. Kristof Cornelis zetelt als vrijwilliger in het bestuur. Hij is stichtend lid van vzw Oostendse Oosteroever en vertegenwoordigt dan ook voor een stuk de stem van onze achterban. Naast deze mensen maken ook onze verkozen raadsleden deel uit van het bestuur: Wouter De Vriendt, kamerlid en huidig gemeenteraadslid,.Annemie Van der Mueren (ambtenaar), Kathelijn Vervarcke (leerkracht) Collins Nweke, uittredend OCMW-raadslid die in de gemeenteraad. komt.

Herman Lodewyckx (docent op rust) werd op 14 oktober verkozen als provincieraadslid en zal de brug maken naar de provinciale items. Ons OCMW-raadslid wordt half december verkozen door de leden en zal dan ook pas worden bekendgemaakt. Ook deze persoon zal deel uit maken van het bestuur

Om het bestuur te vervolledigen werd Rémy Bonny gekozen als vertegenwoordiger van Jong Groen, de stem van de jongeren in de partij. Hij is ook voorzitter van Jong Groen Middenkust. We willen in de toekomst graag ook nog de seniorenwerking uitbouwen, zeker gezien het grote aantal senioren in Oostende. We willen die mensen een stem geven en sluiten niet uit dat er in de toekomst ook een vertegenwoordiger van deze doelgroep in het bestuur kan opgenomen worden.

 

We zijn verheugd deze mensen aan jullie te kunnen voorstellen. Ons programma was geen loze verkiezingspraat, maar een belofte.. De thema's van ons programma waarvoor onze kiezers ons naar de gemeenteraad stuurden blijven de leidraad van ons werk. We zullen blijven ijveren voor een betaalbaar woonbeleid, het stoppen van de bouwwoede van het stadsbestuur, met een hoop dure appartementen als gevolg, en het aantrekkelijk maken van de stad voor jonge gezinnen. Met deze ploeg zullen we nog sterker onze stem laten horen voor een groener en socialer beleid in Oostende.

Natacha Waldmann