Groen Oostende wil nieuw leven blazen in maritieme sociale tewerkstelling

28 Augustus 2012

  De werkloosheid in Oostende is in 2006-2011 met 18% gestegen. In vergelijking met de andere centrumsteden doet enkel Antwerpen ongeveer even slecht. Er is dus nood aan positieve tewerkstellingsprojecten. Zeker in de sociale economie is er in Oostende nog veel potentieel. Groen heeft een positief voorstel en wil de Maritieme Site Oostende (MSO) nieuw leven inblazen. André Nolf, coördinator van de voormalige MSO, en Georges Verleene, bouwer van de Nele, scharen zich expliciet achter het voorstel van Groen en geven mee toelichting. Groen formuleert het concrete voorstel om de 'Nele 2' in een sociale tewerkstellingsproject af te werken.

 

"Als we zien dat momenteel Brugge, Gent en Boom succesvolle maritieme projecten realiseren, dan mag een grote havenstad als Oostende zeker niet in het rijtje ontbreken." Sofie Cloet, kandidate voor Groen (op plaats 3) bij de gemeenteraadsverkiezingen herinnert ons eraan dat een maritiem sociaal tewerkstellingsproject in Oostende reeds haar belang bewezen heeft: "Hier in Oostende liep er sedert 1997 een succesvol sociaal tewerkstellingsproject onder de vlag van de vzw Maritieme Site Oostende. Onder de deskundige leiding van ervaren vakmensen, restaureerden de cursisten toen de Ijslandvaarder 'Amandine', waarna het afgewerkt werd tot museumschip. Ook de houten garnaalvisser 'Cragnon' werd volledig gerestaureerd. De 'Nele', een replica van een historische Oostendse houten tweemastsloep, werd volledig nieuw gebouwd op de Maritieme Site."

 

"We zijn uiteraard niet blind voor de fouten uit het verleden," vult Groen-kandidaat en algemeen coördinator van de vzw Oostendse Oosteroever Kristof Cornelis (plaats 13) aan, "maar de ervaringen van de Maritieme Site Oostende tonen aan waar de grootste uitdagingen zullen liggen. Het verhaal van MSO leert ons vooral dat een maritiem tewerkstellingsproject in Oostende heel nuttige projecten kan realiseren. Zoveel is duidelijk. Op het vlak van sociale tewerkstelling was het resultaat erg verbluffend: zestig procent van de bijna 400 cursisten vond later werk."

 

André Nolf, de coördinator van het voormalige MSO, is verheugd over het voorstel van Groen Oostende. "Een maritiem sociaal tewerkstellingsproject in de Oostendse haven heeft zijn nut reeds bewezen. De resultaten die MSO behaalde lagen een flink stuk hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Heel wat van de cursisten vonden bovendien een vaste job, en kregen zo terug opnieuw hun leven op de rails. Bovendien realiseerden wij bijvoorbeeld met de Amandine en de Nele erg waardevolle projecten. Vakmanschap wordt steeds zeldzamer in de maritieme branche. Als het gaat over houten scheepsbouw bijvoorbeeld, dan zijn er in Vlaanderen nog slechts enkele vaklui die de stiel beheersen."

 

Kristof Cornelis verwijst naar de cruciale vakkennis van Georges Verleene. "De expertise en het vakmanschap van Georges is heel erg waardevol. Hij deelde zijn kennis met de cursisten en bouwde met hen een replica van de historische Oostendse tweemastsloep. Het schip werd ter ere van zijn overleden dochter tot 'Nele' gedoopt". Georges Verleene is momenteel een boek aan het schrijven over de bouw van de Nele. In het boek wordt tot in de kleinste details beschreven hoe de 'Nele' werd gebouwd. Verleene wil op de manier vermijden dat zijn vakkennis over houten scheepsbouw verloren gaat."

 

Sofie Cloet en Kristof Cornelis hebben al een concreet idee voor het eerste project van het nieuw op te richten maritiem tewerkstellingsproject: "In het Vuurtorendok ligt de 'Nele 2' al een hele poos onafgewerkt te dobberen. De 'Nele 2' is bijna identiek aan de het eerste exemplaar, maar is merkelijk langer en 4 cm breder. Met de bouw van de 'Nele 2' werd eveneens gestart op de Maritieme Site. Toen het project werd stopgezet, bleef de houten tweemaster onafgewerkt achter. Voor de verdere afwerking zullen de cursisten nog ongeveer 2 jaar nodig hebben. Dit is een prachtig instapproject. Als het schip af is hebben de cursisten heel veel geleerd, en krijgt Oostende er een nieuw stuk varend erfgoed bij."

(Op de foto van links naar rechts:  Sofie Cloet, Kristof Cornelis, Wouter Devriendt, André Nolf, Georges Verleene)