Groen pleit voor een platform rond buddy-werking in de armoedebestrijding

25 Oktober 2015

Groen pleit voor een platform rond buddy-werking in de armoedebestrijding

Mensen die lang in armoede leven krijgen niet enkel af te rekenen  met materiële tekorten maar lopen ook geestelijke kwetsuren op. De professionelen kunnen binnen hun tijdsbestek deze mentale opvang niet doen of dit zou het sociaal huis teveel kosten. Toch leert de nabijheid bij heel veel arme mensen dat een dergelijk emotioneel klankbord noodzakelijk is om toch wat rust te geven aan deze kwetsbare mensen. Een dergelijk klankbord moet de zelfredzaamheid van de mensen verhogen, wat op zijn beurt een voordeel is voor de professioneel, die met deze mensen werkt . Daarom is buddy-werking in de armoedebestrijding  een noodzakelijk iets geworden.

Armoedebestrijding is de core-business van het OCMW.

In onze stad Oostende bestaan er reeds vormen van buddy-werking . Groen-Oostende is heel gelukkig met het engagement van deze vrijwilligers! Dank u mensen!

Het voorstel is zeker niet om geen rekening te houden met deze bestaande vormen, integendeel.

Groen-Ocmw-raadslid  Bert Peirsegaele vraagt dat het  Ocmw, als regisseur van de armoedebestrijding in onze stad , de vergadertafel organiseert met de bestaande buddy-vormen  in Oostende. Dit platform moet dit fantastisch  engagement nog beter laten  aansluiten bij het professioneel werk van de armoedebestrijding (leefloon, arbeidsactivering, etc) .

Bert Peirsegaele hoopt een constructief overleg op de OCMW-raad over de partijgrenzen  heen, met als enig doel : een nog betere armoedebestrijding , want de armoede is te groot in onze stad.