Groen pleit voor een toegankelijker Oostende

10 December 2017

Groen pleit voor een toegankelijker Oostende

Heel wat publieke plaatsen in Oostende zijn niet toegankelijk voor mensen met een beperking en evenmin voor (groot)ouders met kinderwagen. Heel wat winkels die genomineerd zijn voor de toegankelijkheidsprijs 2017, zijn niet te bereiken voor rolstoelgebruikers. Groen-gemeenteraadslid Collins Nweke hekelt het gebrek aan een globale visie op toegankelijkheid binnen het Oostendse stadsbestuur: "de reflex om toegankelijkheidsnormen toe te passen ontbreekt volledig". Naast een "knelpuntwandeling", kaartte Nweke het probleem aan in de gemeenteraad van 27 november 2017 en deed ook voorstel tot verbetering. "Dat rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens zich vastrijden op verhoogde boordstenen op de Groentenmarkt, is niet meer van deze tijd. Net zoals het niet kan dat een uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een ontoegankelijke handelszaak", meent Collins Nweke, "zo opende op de Zeedijk onlangs een nieuwe winkel die voor rolstoelgebruikers ontoegankelijk is en bij de heropening van een winkel in de Adolf Buylstraat was meteen ook de schuine helling verdwenen waardoor de winkel niet meer toegankelijk is. Anno 2017 zou dit een taboe moeten zijn". Nweke wijst ook op de situatie in de Stuiverstraat, waar er bij de heraanleg van de bushalte "Nieuw Kerkhof" geen verhoogde stopplaats voorzien werd en een wachthokje ontbreekt.Waar staat Oostende op vandaag met toegankelijkheid?   

Wat stelt Groen voor?
Oostende kan nog binnen de huidige legislatuur een globaal visie op toegankelijkheid ontwikkelen en uitvoeren. Collins Nweke stelt een driepuntenplan voor:

1.Elk lid van het schepencollege moet verantwoordelijk zijn voor toegankelijkheid binnen zijn / haar eigen beleidsdomein. De schepen van Gelijke Kansenbeleid blijft politiek eindverantwoordelijke en neemt de coördinatie op zich. 
2.De stadsadministratie krijgt de opdracht om een integraal beleid rond toegankelijkheid te ontwikkelen.
3.De adviesraad voor personen met een beperking wordt nauwer betrokken bij de beleidsvorming. Oostende heeft een sterke Commissie voor personen met een beperking maar deze wordt onvoldoende gehoord of geraadpleegd. Het is een must om met personen uit de verschillende doelgroepen te overleggen.

Groen erkent dat er wel wat realisaties zijn, maar alles samen blijft het allemaal wat magertjes omdat een sterke visie ontbreekt. "Die visie kan nog ontwikkeld worden voor zomer 2018. De stad moet meer informeren, subsidies geven en administratief ondersteunen en bijsturen", concludeert Collins Nweke.

 

Collins Nweke
Gemeenteraadslid Groen Oostende