Groen presenteert duurzame oplossingen voor de meeuwenproblematiek.

11 September 2012

Groen presenteert duurzame oplossingen voor de meeuwenproblematiek.

Het broedseizoen van de meeuwen is voorbij. Het wordt eindelijk weer wat stiller op en rond onze daken. Elk jaar stijgt het aantal stadsmeeuwen in Oostende met gemiddeld 17%. Sinds 1993, toen voor het eerst dakbroedende meeuwen werden gespot, is dus al heel wat tijd verloren gegaan om de overlast van meeuwen in onze badstad fundamenteel aan te pakken en in te perken.    De ergernis bij de bevolking groeit evenredig met de stijging van de populatie. De meeuwen schreeuwen 24 op 24 uur tijdens het broedseizoen, laten een spoor van vuil achter en gedragen zich elk jaar agressiever wanneer ze op zoek gaan  naar voedsel. Door onze slordige omgang met afval nodigen we de meeuwen als het ware uit om naar de stad te komen. Ook de rondzwervende voedselresten door het toerisme vormen een rijke voedingsbron voor de meeuwen. Het ontnemen van elke onnatuurlijke voedingsbron is één van de  belangrijkste pijlers voor de aanpak van meeuwenoverlast. Groen stuurt dan ook dringend aan op het afschaffen de plastic vuilniszakken. Rolcontainers en ondergrondse afvalcontainers zijn duurzamere oplossingen. Groen denkt voortdurend mee om de meest accurate en duurzame technieken tegen meeuwenoverlast  te verfijnen. Daarbij doet het steevast ook beroep op de  expertise van de vogelbescherming, die al jaren de verschillende oplossing uit  binnen- en buitenland bestudeert.In 2003 werd op het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee) in Oostende trouwens een speciale meeuwenconferentie gehouden. Experten uit binnen- en buitenland vertelden uitgebreid over de problematiek van de stadsmeeuwen en de oplossingen die duurzaam bleken. Maar met die kennis werd in Oostende niks gedaan.  Erger nog, een goede maand terug komt schepen van landbouw Martine Lesaffre (Open VLD) met het lumineuze idee op de proppen om voor de meeuwen  voederbakken op zee te plaatsen, en haar partijgenoot Rudy Blomme denkt aan vliegers in de vorm van een havik.Dit zijn maatregelen die in het buitenland al tientallen jaren geleden uitgeprobeerd werden, maar waardeloos bleken. In Oostende is dus al twintig jaar kostbare tijd aan het verstrijken.

 De migratie van de meeuwen naar de stad heeft alles te maken met de verstoring van de biodiversiteit en het steeds schaarser worden van de broedplaatsen in de natuur.  Het natuurgebied op de Oosteroever beschermen en zelfs uitbreiden is voor Oostende in dat opzicht het beste idee. Het volbouwen van de Oosteroever zoals het stadsbestuur van plan is, is het slechtste idee. Het slopen van de loodsen en bedrijfsgebouwen zou het aantal meeuwen in het stadscentrum in één klap met ongeveer 1.000 exemplaren verhogen. Eén broedseizoen later worden dat maar liefst 2.500 extra meeuwen 'op ons dak'. Nicolas Brackx, coördinator van de Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren, steunt Groen in haar streven naar de beste duurzame maatregelen. Een van de duurzame oplossingen voor onze badstad is bijvoorbeeld het aanleggen van groendaken in het havengebied, net zoals in de haven van Hamburg wordt gedaan.

Groen-kadidaten Kristof Cornelis en Kathelijn Vervarcke benadrukken dat er al heel wat know-how bestaat over de aanpak van meeuwenoverlast. In Oostende moeten dringend fundamentele duurzame maatregelen genomen worden. Tot aan het volgende broedseizoen is die tijd er nog.

 

Groen-kandidaat Kristof Cornelis schreef een e-book over de meeuwenoverlast in Oostende.

Dit e-book kun je hier gratis downloaden