Groen roept op tot elektronisch stemmen in Oostende

21 Februari 2012

Groen roept op tot elektronisch stemmen in Oostende

De Vlaamse Regering geeft de West-Vlaamse centrumsteden de kans om op 14 oktober 2012 elektronisch te stemmen. Brugge heeft ondertussen beslist om op dit aanbod in te gaan en binnenkort moet ook Oostende een beslissing nemen. "Wij roepen ook Oostende op om het tijdperk van het potlood en papier achter zich te laten en resoluut te kiezen voor de digitale vooruitgang", zegt gemeenteraadslid Wouter De Vriendt (Groen). De groenen zullen daartoe een brief schrijven aan gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein. Gedaan met de verspilling van stapels papier, minder administratieve rompslomp en honderden tellers en bijzitters moeten hun zondag niet opofferen. Omdat de stembureaus langer kunnen openblijven als er digitaal gestemd wordt, zullen de wachtrijen ook minder lang zijn. Bovendien zijn de kiesresultaten waterdicht en hoort geruzie over telfouten voortaan tot het verleden. "De voordelen van elektronisch stemmen zijn met andere woorden immens", besluit Wouter De Vriendt. Ook financieel is elektronisch stemmen een goede zaak. In Brugge heeft men immers berekend dat stemmen per computer een besparing van zo'n 23.000 euro zal opleveren.Oostende heeft in de voorbije jaren stappen voorwaarts gezet op het vlak van digitalisering. Uitgerekend vandaag werd bekend dat al 7.000 Oostendenaars een cursus

Oostende@internet hebben gevolgd. Ook het digitale loket in het stadhuis werd uitgebreid. Het zou dan ook verbazing wekken en niet consequent zijn indien de Stad het aanbod van de Vlaamse Regering naast zich neer zou leggen.

Wouter De Vriendt, gemeenteraadslid Groen