Groen start campagne voor herbestemming van het zwembadgebouw

21 Februari 2017

Groen start campagne voor herbestemming van het zwembadgebouw

In januari 2016 werden de plannen voor het nieuwe zwembad voorgesteld, na een jarenlang proces. Het stadsbestuur koos voor de site Vercaemerschool en gaf in één beweging mee dat de huidige infrastructuur aan de Drie Gapers zou worden afgebroken. De argumenten die aangehaald worden zijn dat het gebouw onderhevig is aan betonrot, de renovatiekost zou de pan uit-swingen.   Op de achtergrond laten diverse prominente experts zich stilaan horen, met een sterk pleidooi voor een herbestemming van het zwembad. Een

petitie werd gelanceerd, met op vandaag ca. 1300 ondertekenaars. vzw Archipel wijdde er een cahier aan en diverse tijdschriften voor professionelen bespreken het gebouw in hun publicaties.

 

In april 2016 pleitte Groen in de gemeenteraad voor een studie naar de mogelijkheden tot herbestemming van het huidige gebouw. Het stadsbestuur heeft onmiddellijk geweigerd om dit ook maar te onderzoeken.

 

Voor Groen zijn de redenen voor deze weigering ontoereikend. De bestaande renovatiestudie omvat een zwembadfunctie, wat een hoge kost met zich meebrengt. Maar er werd nooit onderzocht of andere functies wél nog in het gebouw konden worden ingericht.

 

Bovendien blijkt uit de initiële wedstrijdontwerpen dat er wel degelijk heel wat mogelijkheden schuilen in het gebouw. Op sommige plannen zien we dat de huidige structuur behouden blijft maar een andere invulling krijgt. De huidige schade door betonrot bevindt zich voornamelijk in de kuip van het zwembad. Door deze functie weg te nemen uit het gebouw kan men dus ook hier een antwoord op bieden. Uiteindelijk werd heel het wedstrijdconcept afgevoerd, en hiermee alle ontwerpen. Toch zijn die de moeite van het bekijken waard.

 

Oostende heeft heel wat infrastructurele noden, die naar boven komen uit o.a. de jongerenbevraging. Zelfs in de beleidsdoelstellingen van de stad wordt de nood aan overdekte sportzalen beschreven. Een gebouw van die omvang slopen zonder alle mogelijkheden te onderzoeken is het toppunt van korte termijndenken. Opnieuw zien we een voorbeeld van het totale gebrek aan toekomstvisie vanuit het stadsbestuur.

 

Groen is op vandaag overtuigd dat het gebouw nog een toekomst heeft en legt twee alternatieve functies voor. We willen dat de Oostendenaar mee de toekomst van het gebouw bepaalt.

 

 

 

Piste 1: een stadshal (afb. wedstrijdontwerp "Planches d'Hiver" - Collective OMNE)

 

Het zwembad is aan renovatie toe, maar de skeletstructuur van het gebouw is stabiel. De buitenste schil en de dragende pijlers zijn mits een minimale investering in de oorspronkelijke staat te herstellen. Daar is slechts zeer beperkt sprake van betonrot of andere fundamentele beperkingen. Dit blijkt uit informatie van studiebureau Abetec dat het gebouw onderzocht.

 

Door het gebouw van alle huidige functies te strippen en enkel het geraamte te behouden, brengt men het brutalistisch gebouw terug in haar meest pure vorm. De kost zal zeer vergelijkbaar of zelfs goedkoper zijn dan een pure sloop.


De voordelen zijn legio: op vandaag is Oostende een stad van vele evenementen, voor bewoners en toeristen. Een overdekte evenementenhal kan de druk wegnemen van de huidige drukbezochte en overbevraagde locaties zoals het Leopoldpark. Dit kan een betere spreiding van de evenementen over de stad in de hand werken. We zien ook mogelijkheden zoals (avond)markten, de nieuwjaarsdrink, overdekte schaatspiste, workshops, openluchttheater, fuiflocatie, stadspicknick, foodtruckfestival, ?

 

 

Piste 2: Oostendse sporttempel

 

In februari 2015 werd de nood aan sportinfrastructuur pijnlijk duidelijk toen in de gemeenteraad kennis werd genomen van het feit dat Defensie de sportzalen in de kazerne Bootsman Jonsen niet meer ter beschikking zou stellen van de Stad waardoor heel wat sportclubs geen ruimte meer zouden hebben om hun sport te beoefenen. In de Zeewacht uitte een wanhopige frisbeeclub diezelfde week hun wens om op een menselijk uur een ruimte ter beschikking te krijgen, ook de Koninklijke Stallingen zitten propvol geboekt en zijn nodig aan restauratie toe. De schepen kon niet anders dan beloven dat ze snel op zoek zouden gaan naar nieuwe opties maar had die op dat moment nog niet.

 

Oostende is Europese Sportstad 2017, maar komt onvoldoende tegemoet aan de noden in deze sector. We tellen 174 sportclubs, maar hebben slechts beperkte mogelijkheden qua infrastructuur. Er moet beroep gedaan worden op scholen, op externe partners om een antwoord te bieden aan alle vragen van clubs. Dit kostte de stad in 2016 meer dan 86.000 euro. Momenteel lukt het dankzij deze ingreep om alle vragen te beantwoorden, maar de omstandigheden zijn verre van ideaal en de capaciteit is verzadigd. Er is geen marge voor uitbreiding, dit is geen duurzame oplossing.

 

De renovatie van het gebouw tot een sportcentrum houdt veel minder in dan de renovatie tot zwembad, simpelweg omdat men geen rekening meer moet houden met het ondervangen van een waterhuishouding. Anderzijds zijn een aantal mogelijkheden nu al ingewerkt in het gebouw: kleedkamers, een cafetaria, douches, lokalen die op vaste basis toegewezen kunnen worden voor opbergen van materiaal edm.


Men investeert in ontmoetingscentra, in kinderopvang, serieuze noden in onze stad. Hoog tijd dat men investeert in eigen sportinfrastructuur. De uitverkoop van Oostende kan gestopt worden, het zwembadgebouw is hiertoe een mooie kans.

 

Besluit:

 

Groen legt aan de Oostendenaar een duidelijke keuze voor. Wij kiezen voor een herbestemming, de drie traditionele partijen in Oostende voor de afbraak. We stellen ons vragen bij de motivatie hiervoor. Het stadsbestuur gaat er prat op dat een sloop de enige optie is, maar nu we alle informatie in handen hebben blijkt dat de argumenten die zij aanhalen niet kloppen én niet opwegen tegen de noden in de stad.

 

Daarenboven biedt een afbraak weinig garanties voor de toekomst. Het BPA staat bebouwing op deze plaats toe, tot 4 verdiepingen hoog. Open ruimte in Oostende wordt steevast volgebouwd met vaak dure appartementen. De sloop van het zwembadgebouw is een twijfelachtige actie. Het is maar de vraag of het beloofde park er ooit zal komen én voor hoelang. De publieke opinie zal niet toelaten dat morgen een toren wordt neergepoot op die plaats. Maar wat binnen 20, 30 jaar?

 

Een herbestemming van het gebouw is de beste garantie op het behoud van een blijvende kwalitatieve invulling van en toegang tot de site voor alle Oostendenaars. Daarenboven biedt het een kans om dit gebouw van aantoonbare waarde nieuw leven in te blazen. Het wordt tijd dat Oostende trots is op haar erfgoed, het stelselmatig slopen van waardevolle gebouwen moet stoppen.

 

We vragen dat de Oostendenaar over deze kwestie wordt geraadpleegd en een stem krijgt in de uiteindelijke beslissing. In de "Kom Uit Je Schelp"-enquête werd het onderwerp angstvallig vermeden. Maar Groen wil dat bij de aangekondigde volksraadpleging in oktober ook specifiek dit thema bevraagd wordt.

 

Vandaag start Groen het publieke debat in Oostende. De eigenlijke sloop kan pas starten in 2019. Dit is voor Groen alvast één inzet van de verkiezingen in 2018: met Groen in het stadsbestuur komt er géén afbraak van het zwembadgebouw, maar een herbestemming.

 

 

Natacha Waldmann, gemeenteraadslid

[email protected]

0486 71 74 50

 

 

alle finalisten van de wedstrijd met specificaties per project vindt u op http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo2702-oostende-stedelijk-zwembad

"Op die plaatsen waar de betondekking is weggedrukt, kan de wapening gepassiveerd worden door middel van reparatiemortels. Dit is reeds op meerdere plaatsen gebeurd. (?)
Op die plaatsen van de betondegradatie reeds aan de gang zijn, kunnen deze niet meer gestopt worden door de indringing van zouten of water te beperken. Daar is een restauratie van het beton met wegname van het aangetaste beton nodig." uit Studieopdracht voor de grondige renovatie en uitbreiding van het zwembad in Oostende - BEL Architecten (wedstrijdontwerp)