Groen steunt CD&V om Oostendenaars beter te betrekken bij ondertunneling Elisabethlaan

08 Maart 2013

CD&V wil een volksraadpleging organiseren over de ondertunneling van de Elisabethlaan. "Het is positief dat CD&V de Oostendenaars beter wil betrekken bij een project van die omvang en kostprijs", vindt Groen fractieleider Wouter De Vriendt. "De ondertunneling staat in het coalitieakkoord van de drie klassieke partijen, zonder dat de Oostendenaar goed weet waarom deze ondertunneling nodig is. Als de CD&V nu van mening verandert en eerst inspraak wil, is dat een goede zaak."  We hopen echter dat deze vraag van CD&V meer is dan een stunt en dat de partij de daad bij het woord voegt. De verklaringen van één meerderheidspartij zijn verrassend, want eigenlijk moet zoiets door de volledige meerderheid beslist worden. De Vriendt wijst erop dat burgemeester Jean Vandecasteele (SP.A) eerder had aangekondigd om in de gemeenteraadscommissie van april het ganse project te komen verdedigen. "Gaat dit dan niet meer door? Beter zou zijn om één grote hoorzitting te organiseren voor alle Oostendenaars, bijvoorbeeld in het Kursaal of De Grote Post, waar de plannen voorgesteld worden en ruimte is voor vragen vanuit het publiek", stelt De Vriendt.  Groen wil een oplossing voor het mobiliteitsprobleem op de Torhoutsesteenweg, een veilig kruispunt met de Elisabethlaan, en een verkeersinfrastructuur die voor fietsers comfortabel en veilig is. Een modern mobiliteitsbeleid beseft dat er grenzen zijn aan het autoverkeer in een binnenstad. Het wordt hoog tijd dat het stadsbestuur uitlegt in welke mate een ondertunneling met een kostenplaatje van minimum 20 miljoen euro daarvoor een oplossing vormt.