Groen steunt “Start To Succes” en doet voorstel voor verbetering

10 November 2015

In augustus jl. kaartten wij na een schrijftelijke vraag het probleem van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Oostende aan. De komst van het project "Start to Success" vinden wij dan ook zeer positief. Het voorgestelde reglement stedelijke databank heeft onze goedkeuring. Daarenboven kan dit initiatief onze stad versterken op enkele belangrijke speerpunten van Groen.  

?    Door startende ondernemers te ondersteunen en te begeleiden krijgen we een meer dynamische stad. Een stimulerende omgeving en de nodige begeleiding zoals voorzien in "Start to Success" stimuleert een sterke ondernemingsgroei. De starter van een eenmanszaak vandaag kan morgen een werkgever worden. ?    Af en toe horen wij statements zoals 'Oostende is een sociaal paradijs in een economisch kerkhof'. Initiatieven zoals 'Start to Success' geven de nodige zuurstof aan onze stad en kunnen de beperkte werkgelegenheid in de regio een stuk counteren ?    Starters zijn vaak jongere mensen. Oostende heeft nood aan een grotere bevolkingsmix, door starters goed te ondersteunen houden we ze ook in onze stad, alsook hun gezinnen. Op die manier werken we misschien op termijn verjonging in de hand.

We willen ook nog een suggestie doen:
De huidige markt voor bedrijfsvastgoed boomt voor panden rond de 150m2 oppervlakte. Eigenaars aansporen tot het herinrichten van grotere panden in kleinere entiteiten zou een belangrijke factor kunnen zijn voor bepaalde starters of voor relocatie. Dit heeft verschillende voordelen: de huur- of verkoopsopbrengsten voor de eigenaars kunnen hoger liggen, en ondertussen wordt een gat in de markt gevuld want veel starter, zelfstandigen en kleinere kmo's zijn op zoek. Oostende kan op dit manier aantrekkelijk zijn voor deze ondernemers.

Vraag
Vermoedelijk staat "Start to Success" los van Biz Locator, een databank voor commerciële panden die te koop of te huur staan. Is Oostende via het Economisch Huis nog lid van de stuurgroep? Is het nog altijd de bedoeling om Biz Locator uit te rollen in Oostende in 2015?


Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen
Oostende, 23 oktober 2015