Groen is tevreden en doet voorstellen over structurele opvang van daklozen

06 Juli 2014

Groen Oostende looft de inzet van de beroepskrachten en de vrijwilligers van de winteropvang 2013-2014 in de Vercamerschool. Vanuit die positieve evaluatie deed Groen een aantal voorstellen voor een structurele aanpak van de dakloosheid in Oostende. Groen-raadslid Peirsegaele pleitte voor een Oostends platform tegen de dakloosheid, bestaande uit allerlei actoren OCMW, Stad, CAW, sociale diensten van de ziekenhuizen (psychiatrie), straathoekwerkers, caritatieve organisaties. Verder pleitte hij voor een lichte uitbreiding van de periode van winteropvang :vanaf 1 november in plaats van 15 november. Het probleem van de dakloosheid moet ook op de agenda komen van het college van de kustburgemeesters en liefst nog op een breder forum.Verder vroeg hij dat er 2à5 sociale woningen zouden ter beschikking gesteld worden voor dakloze Oostendenaars, die dicht bij een re-integratie in de maatschappij staan. Daarvoor moeten er criteria uitgewerkt worden om een efficient resultaat te behalen.. De daklozen in deze woningen zouden begeleid worden door wooncoaches (straathoekwerkers). Een dergelijk experiment is reeds met succes in werking in Gent Bert Peirsegaele pleitte sterk voor het inschakelen van ' buddyvrijwilligers ' bij deze mensen . Deze vrijwilligers geven een administratieve, financiële, emotionele ondersteuning bij de daklozen zodanig dar ze effectief de stap zetten naar een daadwerkelijke re-integratie.Groen apprecieert dat OCMW-voorzitter Vanessa Vens deze bekommernissen zal meenemen naar verschillende fora in de hoop dat er structureel een stap vooruit wordt gezet tegen de dakloosheid in onze stad .

Bert PeirsegaeleOCMW-raadslid Groen Oostende