Groen vraagt duidelijk standpunt van stadsbestuur in dossier ‘The White’

26 Februari 2015

Groen vraagt duidelijk standpunt van stadsbestuur in dossier ‘The White’

Vandaag raakte bekend dat de groep Sleuyter het gecontesteerde project 'The White' in Mariakerke niet zal bouwen. Dit project komt in handen van een nieuwe speler, bouwbedrijf Allfin. Dit plaatst de toekomst voor de site mediacenter in een nieuw licht, gezien de onderhandelingen met deze promotor van nul zullen worden aangevat. Groen vraagt het stadsbestuur met aandrang om voldoende randvoorwaarden te stellen zodat de leefbaarheid in de buurt gegarandeerd blijft.   Groen heeft zich sinds dag één fel verzet tegen het megalomane project. Na een oproep van Groen kwamen heel wat opmerkingen op de MER-studie, en men diende ook reeds een petitie in tegen het project, ondertekend door ruim 1200 Oostendenaars.

Niet alleen zijn 22 bouwlagen in een woonwijk als Mariakerke onverantwoord als het aankomt op mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Er zijn ook ernstige vragen over de impact die dit zal hebben op de verdere stadsontwikkeling.

 

"Dit stadsbestuur blinkt uit in een gebrek aan visie over ruimtelijke ordening en bouwbeleid in het algemeen. Er is al lang geen vraag meer naar kleine tweekamerappartementen in onze stad, er is heel wat leegstand en de vraag naar gezinswoningen is groot.", aldus gemeenteraadslid Natacha Waldmann. "Men weigert halsstarrig de woonnood die er is te erkennen en om te zetten in een duidelijke visie voor de toekomst."

 

Groen ijvert al langer naar maatregelen om de stadsvlucht te stoppen. "Een visie over de stad begint vaak bij een doordacht bouwbeleid. Dit stadsbestuur en de vorige hebben zich onderscheiden door een risicoloze en willekeurige aanpak. Ze durven hun nek niet uitsteken voor vernieuwende projecten en kiezen voor het snelle geldgewin dat bij tweede verblijven te rapen valt. Ten koste van de bewoners van onze stad." vervolgt Waldmann. "Groen vraagt dan ook dat de schepen deze keer wél zijn verantwoordelijkheid neemt en duidelijk met de promotor communiceert wat de stad op die locatie verwacht. We hopen op een vernieuwend project met een beperkte impact op de buurt."

 

"Dit is een kans voor de stad en voor schepen Kurt Claeys om zich te bewijzen. Deze keer kan hij zich niet verschuilen achter eerdere onderhandelingen of afspraken met zijn voorgangers. Hij heeft de touwtjes in handen, we hopen dan ook dat hij zijn verantwoordelijkheid hierin neemt en de Oostendenaars niet teleurstelt." besluit Natacha Waldmann.