Groen vraagt renovatie van erfgoedbruggen in het Leopoldpark

05 Maart 2018

Groen vraagt renovatie van erfgoedbruggen in het Leopoldpark

Het Leopoldpark of ‘den hof’, zoals we die kennen, is één van de groene rustpunten in onze stad. Het werd ontworpen naar het model van een Engels park, met bruggetjes, wandelwegen en bloemperken en siert het stadscentrum ondertussen al sinds 1870. Zie: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77710 Het park op zich, en diverse afzonderlijke elementen ervan, zijn erkend als beschermd erfgoed en als dusdanig opgenomen op de Vlaamse Inventaris voor Bouwkundig Erfgoed. Toch zien we dat het in verval is. De boogbruggen, in een typische Engelse parkstijl, brokkelen in sneltempo af. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann: “Opnieuw zien we in Oostende een voorbeeld van verregaande verwaarlozing van ons erfgoed. Net als bij zoveel andere erfgoeddossiers beseft de Stad onvoldoende de waarde van het historisch waardevol erfgoed in Oostende. Dit is de ziel van onze stad, en daar moet je zorg voor dragen. Het Leopoldpark bevat prachtige historische elementen, maar nu is er een groot risico op onomkeerbare schade.” Er wordt sinds enkele jaren een extra druk op het park gelegd door de vele events die er plaatsvinden en de bruggen worden dus ook intensief gebruikt. Daarom is het belangrijk dat de eerste herstellingswerken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. We aanvaarden niet dat de Stad ook in dit dossier talmt. Er zijn voorbeelden genoeg in Oostende van hoe het niet moet: de Slipway, Hotel du Louvre, de Koninklijke Gaanderijen,… Ons erfgoed verbrokkelt voor onze ogen. Groen vraagt dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid opneemt en op korte termijn in overleg gaat met het Vlaams Gewest over een snelle renovatie van deze bruggen. Ook de cultuurraad signaleerde dit al per brief aan het bestuur. “Dit stadsbestuur legt een beschamend parcours af als het op ons erfgoed aankomt. We verwachten concrete acties, maar ook een vooruitziende blik. Op vandaag ontbreekt het aan beide, de stad moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, aldus Natacha Waldmann. Daarnaast benadrukken we het belang om het oude zwembad niet af te breken, maar om te vormen tot een stadshal zoals in Gent. Zo kunnen we de activiteiten in de stad iets beter spreiden. Op die manier dragen we zorg voor ons patrimonium.