Groen vraagt structurele ondersteuning voor voedselbedeling

04 Oktober 2013

Anno 2013 zijn er meer dan 3000 Oostendse medeburgers die leven van een voedselpakket. Vrouwen en kinderen zijn hierin oververtegenwoordigd. In 2011 waren er 1000 mensen. In 2012 lag dit cijfer op 1600. Dit is een stijging van 300% binnen 3 jaar. De voornaamste organisaties die aan voedselbedeling doen kunnen het niet meer aan. Ze hebben dan ook terecht aan de alarmbel getrokken. We zijn tot dit breekpunt gekomen omwille van de foute keuzes van het OCMW in de voorbije jaren. We nemen maar één voorbeeld daarvan: het stopzetten van het sociaal restaurant 'de Lapkoes'. Het stadsbestuur is ook mede verantwoordelijk voor de groeiende armoede in Oostende want met de zogenaamde hervorming van de subsidiëring van de zelf-hulporganisaties heeft de armoedeorganisatie Jakoeboe vzw hun dienst voedselbedeling bijna stopgezet. Ook ColSol vzw had zijn voedselbedeling bijna stopgezet omwille van gebrek aan structurele ondersteuning van het OCMW en het stadsbestuur.

Vragen:

  1. Welke plannen zijn er om armoedehulporganisaties, Jakoeboe vzw en ColSol vzw, structureel beter te ondersteunen in hun werk rond voedselbedeling?

  2. Zijn stad en OCMW op de hoogte van het feit dat er begin september een voorraad van 12.000 kilo voedsel in de voedselbank van Kuurne op transport naar Oostende te wachten zat, terwijl de noden naar voedsel in Oostende hoog zijn? Hoe kan dit in de toekomst vermeden worden?

  3. Initiatieven zoals sociale kruideniers worden populair in Vlaanderen. Oostende is een van de centrumsteden waar dit nog altijd ontbreekt. Toch blijft Oostende koploper inzake hoge armoede. In de vorige OCMW-legislatuur was er sprake van sociale kruideniers in  Oostende. Wie het financieel moeilijk heeft kan er terecht voor het aanbieden van kwaliteitsvoeding en basisproducten. Wat is de stand van zaken met dit initiatief? Is dit een initiatief die deze coalitie wil ondersteunen?

  4. Het is gelukkig niet allemaal slecht nieuws want het initiatief van het Sociaal Huis rond de verdeling van voedseloverschotten van hun Centrale Keuken via het CAW-JZ Middenkust is een goede zaak. Vanuit het werkveld is er wel de bezorgdheid dat het aanbod wisselvallig blijft. Om dit op te lossen zou de lokale overheid naar privé- partners moeten zoeken. Is er al contact genomen met andere grootkeukens zoals AZ Damiaan of zelfs grote bedrijven zo als Daikin enzovoort. Ligt er al formeel een plan op tafel voor deze mogelijke privé-partners?

 

Collins Nweke, gemeenteraadslid.