Groen vraagt zekerheid over toekomst Hotel du Louvre

03 Juli 2013

Hotel du Louvre is een waardevol pand in de Karel Janssenslaan uit de jaren twintig met Art-Deco-elementen. Eind jaren 'negentig werd het pand gekocht door het stadsbestuur, onder impuls van Schepen  Hilde Veulemans. Bedoeling was  om er een buurthuis in onder te brengen. Vijf jaar later bleek dat noch de stad, noch OCMW iets konden aanvangen met het gebouw  omdat de kosten voor renovatie te hoog opliepen. Het Sociaal Huis stapte later af van  hun renovatieplannen en het stadsbestuur verkocht het gebouw in 2004 door aan bouwpromotor Desimpel, evenwel zonder  bijkomende voorwaarden op te leggen in verband met het behoud van de gevel of achterbouw. Desimpel Construct werd eigenaar en wou op die plaats appartementen optrekken. Maar tegen de sloop kwam protest van de actiegroep Dement , Groen, de cultuurraad, en 3000 verontruste Oostendenaars. Gemeenteraadslid en huidig collega Wouter De Vriendt ontdekte in 2007 dat het schepencollege in alle stilte een sloopvergunning afvaardigde in afwezigheid van toenmalig schepen Bart Bronders. Na een vernietiging van de sloopvergunning door de Raad van State in 2007, als gevolg van vormfouten zit het dossier in een absolute  impasse. De commissie A.be erkende ondertussen de monumentale waarde van het gebouw en plaatste het op de erfgoedlijst. Ondanks deze erkenning en een degelijk onderzoek door de commissie komt er maar geen constructieve oplossing voor dit dossier. Meer zelfs het verval gaat door en onlangs trokken de buren van Hotel Du Louvre aan de alarmbel. Ik citeer: " Het pand moet dringend wind- en regendicht gemaakt worden. Gebeurt dat niet , dan zal ik reageren [ ?]  Wij hebben de sloping  in eerste instantie kunnen voorkomen. Nu moet er wel gebouwd worden, met respect voor de gevel en de bouwdiepte, als er niets gebeurt dan zal het gebouw toch nog rijp voor sloping verklaard worden?[?]

 Huidig schepen van monumentenzorg Bart Tommelein kondigde eerder dit jaar in de pers aan dat het gebouw onder geen beding nog gesloopt mag worden. Toch dringen wij er op aan dat het stadsbestuur als een goede huisvader , zoals ook het gemeentedecreet voorziet, zich ontfermt over het gebouw en inderdaad toeziet op het feit dat het pand wind-en regendicht gemaakt wordt, wat nu niet het geval is. Ook  stellen wij voor dat leegstandstaks op leegstaande panden gradueel en progressief toeneemt in de tijd zodat speculatie door leegstand tegengegaan wordt. Wij pleiten  er ook voor om in dialoog te treden met actoren zoals vzw Dement voor een dringende brainstorm over een mogelijke herbestemming, want zo kan het  echt niet verder. Een recent renovatieplan door de Groep Desimpel om appartementen achter de gevel aan te brengen, werd opnieuw afgeblazen . Toch zijn er tal van mogelijkheden voor het gebouw: een mogelijk, tijdelijkpositief alternatief is het onderbrengen van kunstenaarsateliers in het gebouw of vakantieplaatsen voor scouts- en andere groeperingen.

We vragen dan ook aan de schepen wat de huidige stand van zaken is in het dossier ?Welke stappen zullen er concreet genomen worden om het gebouw wind- en regenvrij te maken ?Staat de schepen open voor een progressief toenemende leegstandtaks ?Sinds de verkoop van het gebouw aan Desimpel, in welke jaren moest Desimpel leegstandtaks betalen en hoeveel (graag per jaar)? Welke andere taksen is Desimpel verschuldigd omwille van de leegstand en (huidige) verkrotting?

Sofie Cloet, gemeenteraadslid.