Groen wil aanpassingen aan charter voor luchthaven Oostende

21 April 2017

Groen wil aanpassingen aan charter voor luchthaven Oostende

VOKA heeft alle politieke partijen in Oostende een charter voor de luchthaven voorgelegd, met de vraag dit ondergetekend terug te bezorgen. Op woensdag 19 april werd de vertrekhal plechtig ingehuldigd en het charter voorgesteld. Hieronder kan u het antwoord van Groen lezen dat door ons aan VOKA werd bezorgd.   Geachte,

Dank voor uw bericht.

Zoals u misschien weet, steunt Groen de luchthaven van Oostende. Het is een troef voor onze stad, een economische sterkte, een potentiële bron van werkgelegenheid en het biedt ook op vlak van innovatie en opleiding heel wat kansen. Een dergelijk initiatief, om waardering en geloof in de luchthaven uit te spreken, juichen wij dan ook toe.

 

Toch kunnen wij het charter in de huidige vorm niet ondertekenen. We zouden namelijk graag met u debatteren over twee elementen waarmee we het moeilijk hebben.

 

1) Uitbouw vrachtvervoer: net zoals sommige andere experten, geloven we niet in het potentieel aan vrachtvervoer vanuit de Oostendse luchthaven binnen de huidige milieuvergunning. Hoofdreden is dat deze al vele jaren niet rendabel is en te veel moet rekenen op subsidies en overheidssteun om te overleven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Op een bepaald moment moet de vraag naar rendement gesteld worden, de ratio moet hier overwegen. Een marktanalyse en besef van de vele concurrenten in de regio laat volgens ons toe te concluderen dat de luchthaven zich beter concentreert op passagiers + innovatie/onderzoek + opleiding.

 

2) Het milieuaspect. Wij willen vasthouden aan de huidige milieuvergunning. In de tekst is sprake van "de bestaande wetgeving", waarbij het niet duidelijk is wat mocht gebeuren indien de wetgeving/vergunning evolueert en bijvoorbeeld versoepelt. De luchthaven is absoluut te verzoenen met Oostende, maar het blijft een feit dat deze zich in een stedelijke omgeving situeert en er dus op vlak van woonkwaliteit grenzen zijn die in de huidige milieuvergunning goed bewaakt worden. Dat willen we zo houden. Bovendien hadden we graag een sterker PPP-engagement doorheen de tekst gezien: people, planet, profit. Met bijvoorbeeld een engagement om geen vluchten te exploiteren van minder dan 500 km, vermits dat vanuit ecologisch oogpunt niet langer te verdedigen valt en de reiziger dan zou moeten opteren voor alternatieven.

 

Kunnen we beide punten samen in detail bekijken ?

 

Vriendelijke groeten,

Wouter De Vriendt, fractieleider.
Collins Nweke, gemeenteraadslid.