Groen wil dat stadsbestuur sloop van pand Nuytten tegenhoudt

31 Januari 2018

Groen wil dat stadsbestuur sloop van pand Nuytten tegenhoudt

Vandaag maakt Dement bekend in haar nieuwsflits dat er een sloopaanvraag werd ingediend voorhet pand-Nuytten aan het Prinses Clementinaplein 14-16. Groen voerde reeds actie aan het pandin november 2016, toen bleek dat het te koop stond en schepen Claeys in de pers uitlatingen deedover een mogelijkheid tot hoogbouw op die plaats. Gemeenteraadslid Natacha Waldmann: “Schepen Claeys gaf in 2016 al in de pers aan dat hij nietafkerig stond ten aanzien van een nieuwbouw op die plaats, maar dat het op dat moment niet aan deorde was. Groen heeft toen aan de alarmbel getrokken en geïnterpelleerd in de gemeenteraad.Hierbij gaf schepen Claeys aan dat hij het plein wou behouden en dat hoogbouw niet aan de ordewas. De plannen die nu voorliggen maken gewag van een modern nieuwbouwappartement. VoorGroen kan dit absoluut niet.” Het pand met nummer 14 is terug te vinden op de lijst met locuswaarden en door deerfgoedcommissie A.be als volgt beoordeeld: “ bouwfysisch is er geen enkel element dat een slooprechtvaardigt” Ondanks een zeer duidelijk advies van de erfgoedcommissie liet schepen vanonroerend erfgoed Kurt Claeys uitschijnen dat een sloop voor het stadsbestuur toch een optie blijft,indien zou blijken dat de vervangbouw kwalitatief genoeg is. Dit zegt veel. De Stad heeft eencommissie in het leven geroepen wiens adviezen ze naar goeddunken naast zich neerlegt.“Als de Stad haar eigen principes rond erfgoedbeleid volgt kan ze geen sloop toestaan voor ditpand.” vervolgt Natacha Waldmann. “Het Oostendse erfgoedbeleid zorgt eerder voor een versneldeafbraak dan voor een behoud van ons patrimonium. Dat is de wereld op zijn kop. Historische panden zijn de ziel van onze stad en geven uitstraling aan Oostende. Net daarom ijvert Groen consequentvoor een respectvol beleid, tegen de sloophamer in. Wij vragen het behoud van het unieke karaktervan dit plein. Een actieve bemiddelende rol in de onderhandelingen met de eigenaar, en eenbegeleidend traject met een focus op renovatie en herbestemming is het minste wat we van eenbestuur die naam waardig kunnen verwachten in dergelijke dossiers.” Groen zal hierover ook interpelleren op de Gemeenteraad van februari 2018.