Groen wil debat over het Oostendse bestuursakkoord

04 Februari 2013

 Het Oostendse bestuursakkoord 2013-2018 van de SP.A-OpenVLD-CD&V-meerderheid zet de krijtlijnen uit voor zes jaar beleid in Oostende. Dit overstijgt de jaarlijkse begrotingsdiscussies. Het is zinvol om hierover een algemeen debat te houden in een eerstvolgende gemeenteraad. Er is nood aan een debat over de visie op onze stad op lange termijn. Groen stelt voor om dit te organiseren op de gemeenteraad van april 2013. De burgemeester en elke schepen kan dan zijn/haar ambities voor de komende zes jaar schetsen, waarna de fracties de gelegenheid hebben om het woord te voeren.  De praktische modaliteiten worden uitgewerkt door de Voorzitter van de Gemeenteraad in overleg met de fractieleiders. Het is niet de bedoeling om er een ellenlang debat van te maken, het is perfect mogelijk om de spreektijd per fractie te beperken. Ten slotte wil Groen opmerken dat de bestuursakkoorden toegelicht worden op de wijkraden, waarom zou dit dan niet kunnen op de gemeenteraad? De burgemeester antwoordde echter op de gemeenteraad van 1 februari dat hij dit niet wil organiseren, maar mee aan bod laten komen op de begrotingszitting van maart 2013. Zo wordt de vis verdronken? Men wil het debat met andere woorden liever ontwijken. Een gemiste kans.