Groen wil meer wijkgerichte politie in Oostende

17 December 2012

Groen vraagt dat de Oostendse politie resoluut kiest voor een wijkgerichte politiewerking. Dat is volgens ons verstandiger dan de steeds maar uitbreidende camerabewaking. Op de gemeenteraad werd over de politiebegroting beslist, maar deze overweging vinden we onvoldoende terug. Volgens de Stadsmonitor 2011 voelt 21,4% van de Oostendenaars zich altijd of vaak onveilig. Een effectieve maatregel zowel in de strijd tegen criminaliteit als tegen het onveiligheidsgevoel, is voor ons "blauw meer op straat". Zichtbare en aanspreekbare politie in de wijken, in nauw contact met de wijkbewoners. Wijkagenten verrichten zeer waardevol werk. Ze staan dicht bij de bevolking en ze detecteren problemen in de wijk. Zowel preventief maar ook repressief zijn ze belangrijk. Oostende moet meer dan nu het geval is werk maken van een wijkgerichte politiewerking, de zgn. 'community policing'. Dat vereist een decentralisatie van politiemensen van het hoofdkantoor naar de wijken en dus ook een verschuiving van budgetten in die zin. De vijf Oostendse wijkkantoren moeten tijdens de kantooruren altijd open zijn, ook op zaterdag en zondag. Met een polyvalent onthaal, zodat politiemensen administratief werk kunnen doen dat ze anders in de A. Pieterslaan doen, maar ook het onthaal voor de burger kunnen verzorgen en bijvoorbeeld klachten behandelen.  Bovendien moet er steeds minstens één politieagent op stap zijn in de wijk, te voet of met de fiets, maar hoe dan ook aanspreekbaar. Dat is heel belangrijk. Op dit moment is er te weinig wijkpolitie op straat.

Feit: 42% van de Oostendenaars zegt zijn wijkagent niet te kennen. Een bijkomende 17% kent zijn wijkagent enkel van naam of gezicht, maar heeft er nog nooit mee gesproken. (bron: Veiligheidsmonitor 2008)