Groen wil strenger toezicht op afvalopruiming bij evenementen

18 Februari 2016

"Organisatoren laten een rommeltje achter als ze op het strand iets organiseren. Er is nochtans voor elk event een overleg waarbij afspraken gemaakt worden, maar de opvolging daarvan gebeurt niet zoals het hoort", zegt gemeenteraadslid Sofie Cloet. "Er wordt op het strand van Oostende wekelijks twintig ton afval opgehaald, na grote events is dat meer", zegt Wouter De Vriendt. Oostendewil

Groen dat het stadsbestuur maatregelen neemt om te vermijden dat plastic afval achterblijft op het strand na evenementen in het toeristische hoogseizoen. Dit in het kader van de strijd tegen het plastic afval in de zee.

Organisatoren laten soms echt een rommeltje achter. We richten ons niet op één enkel evenement, maar alle toeristische evenementen op het klein strand. We willen dat het stadsbestuur vooraf een contract opmaakt met de organisatoren en dat OVAM hen systematisch bijstaat inzake afvalbeheersing en recycling. We pleiten voor het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven voor plastic bekertjes en voor een correct gebruik van het machinaal opruimen." We stelden in het kader van deze problematiek de volgende vragen aan het stadsbestuur:

  • Wat staat er in de contracten over afvalbeheersing en opruiming bij evenementen op de stranden?

  • Hoe zit het met de handhaving?

  • Wie betaalt voor de extra kosten?

  • OVAM heeft een programma dat evenementen bijstaat met hun afvalbeheersing en recycling, maar dat moet op vraag van de organisatoren, was dat op de verschillende evenementen het geval? Zou dit expliciet in de contracten kunnen opgenomen worden?

We kregen als antwoord dat het stadsbestuur steeds een overlegvergadering organiseert met de organisatoren, de veiligheidsdiensten en het Openbaar domein. Hierop worden alle aspecten van het evenement telkens doorgenomen waaronder ook de logistieke medewerking van onder andere de Dienst Openbaar Domein die o.a. instaat voor het leveren en ledigen van afvalcontainers. Dit wordt ook in de vergunning opgenomen naar de organisator waarbij de organisator steeds de eindverantwoordelijkheid draagt om het evenemententerrein in een propere staat achter te laten. Bij bepaalde evenementen worden soms ook afspraken gemaakt met de Dienst Openbaar Domein om na het evenement de site ook machinaal te reinigen, dit zowel voor evenementen die plaatsvinden op het strand als op de zeedijk of openbare pleinen.

Bij toeristische evenementen wordt de logistiek medewerking door de diverse stadsdiensten gratis aangeboden gezien deze evenementen een meerwaarde betekenen voor de stad. Er is vorig jaar een poging tot samenwerking geweest met OVAM voor de Paulusfeesten, maar dit is mislukt. Maar dit jaar werd de vraag opnieuw gesteld.

 

Groen Oostende wil dat het stadsbestuur afval voorkomt op het strand:

Nu ons voorstel is dat het stadsbestuur bij de organisatie van evenementen systematisch samenwerkt met OVAM. OVAM heeft hiervoor een programma ontwikkeld dat lokale besturen ondersteunt bij afvalbeheersing en recycling.

http://ondersteuning.indevuilbak.be/ondersteuning/netheidsbarometer

 

 

Groen Oostende wil ook een proper strand voor iedereen, maar ook voorkomen dat plastic afval in de zee terechtkomt. Toeristen interpreteren het dagelijks reinigen van stranden als een vrijgeleide om afval achter te laten. Omgekeerd kan het niet wegnemen van zwerfvuil aansporen tot nonchalance. Een goede communicatie tussen toerist en gemeente kan hierin wonderen doen. Specifiek voor de evenementen pleiten we voor het handmatig reinigen van het strand zodat plastics (dat later microplastics wordt) niet de kans krijgen om onder het zand te verdwijnen om vervolgens in de zee en dus in de voedselketen te verdwijnen. Handmatig reinigen opent perspectieven voor tewerkstelling van laaggeschoolden via sociale tewerkstellingsprogramma's. Voor tips over afval en een duurzaam strandbeheer verwijzen we naar: http://www.vliz.be/docs/Folders/strandreiniging_nl.pdf