groen!westvlaanderen kiest nieuwe voorzitter en secretaris

23 Oktober 2009

Persbericht: Mike Van Acoleyen nieuwe voorzitter van Groen! West-Vlaanderen 2210

2009

Mike Van Acoleyen

Mike Van Acoleyen

Woensdagavond 21 oktober 2009 werd Mike Van Acoleyen op een algemene ledenvergadering van Groen! West-Vlaanderen verkozen tot nieuwe voorzitter. De leden verkozen eveneens Carlo Herpoel als nieuwe provinciaal secretaris.

Mike Van Acoleyen (41) kiest voor Groen! vanuit een duidelijke en sterke ideologie." Op het partijbreed beraad, twee weken geleden, kwam uit de bus dat we radicaal moeten zijn in onze ideologie en hoopgevend in onze korte termijn voorstellen" legt Van Acoleyen uit. "Het is inderdaad een goed idee om onze ideologie niet te ver achteruit te schuiven. We mogen er zeker en vast niet beschaamd om zijn. Laat ons daarom onbeschaamd en fier kiezen voor een drastische linkse partijvisie met een gestabiliseerde economie in evenwicht met de wereld en op mensenmaat."

Van Acoleyen wil de lokale Groen!-groepen en streken aan de slag laten gaan met politieke thema's: windmolens, varkens, sociale zekerheid, economie, integratie, justitie,? of met concrete vragen over de inplanting van lokale bedrijventerreinen, milieuhinder, sociale kwesties, cultureel patrimonium? Een aantal zichtbare, bevattelijke onderwerpen. Dit werkt wervend en dit levert een oogst aan ideeën op. "De sterkte van een partij als Groen! ligt gelukkig niet in de voorzitter, maar in de basis. En van die sterkte wil ik uitgaan," aldus Van Acoleyen.
Van Acoleyen woont al sinds 1996 in Ingelmunster en is van opleiding bio-ingenieur ruimtelijke ordening. Hij zette zijn eerste actieve stappen in de milieustrijd lang geleden in zijn geboortestad Dendermonde. Van Acoleyen verdient zijn kost in een milieustudiebureau. Van Acoleyen volgt Bruno Lapauw op die verhuist naar Oost-Vlaanderen. Hij wordt in zijn nieuwe taak als voorzitter bijgestaan door, eveneens kersvers, secretaris Carlo Herpoel uit Kortrijk.

Carlo Herpoel (45) begon zijn politieke traject bij het vroegere Spirit. Hij was er secretaris van de lokale afdeling en lid van de partijraad in West-Vlaanderen. Tijdens de perikelen, eind 2008, verliet hij uit de partij en koos hij voor Groen!, een wel overwogen maar zeer bewuste keuze. De warmte en de teamgeest bij Groen! zorgde van meet af aan voor een goed gevoel. Dat zorgde voor extra impuls om zich volledig te geven. Op nationaal politiek vlak bekommert Carlo zich om de zwakken en de weerlozen in de maatschappij. Geplaatste kinderen in instellingen en in de pleegzorg dragen zijn grote bekommernis weg: "Kinderen zijn de ambassadeurs van de toekomst". Tevens heeft hij een bijzondere aandacht voor personen met een handicap en voor iedere machteloze burger. Hij wil streven naar een betere samenleving, voor iedereen.