Hangar 1: opvangnetten moeten fuifgangers beschermen tegen vallende brokstukken

29 Augustus 2016

Hangar 1: opvangnetten moeten fuifgangers beschermen tegen vallende brokstukken

Het dossier van de fuifzaal in Hangaar 1 hoeft wellicht niet meer toegelicht te worden. Groen trok al vaak aan de alarmbel. De problematiek sleept namelijk al jaren aan en deze is ook tweeledig. Enerzijds is er het gradueel verval van het gebouw in haar geheel, wat maakt dat de veiligheid steeds moeilijker te vrijwaren valt. In juli nam het schepencollege na ontvangst van het vernietigend eindverslag van een stabiliteitsstudie de beslissing om netten te laten leveren en plaatsen in het gebouw, om de veiligheid van de gebruikers te verhogen.(29-08-2016) Deze werken werden in principe in juli nog uitgevoerd. De Stad heeft reeds stappen gezet naar een beheersplan voor het erfgoedgebouw, maar vooraleer het zover is zien we vooral oplapwerk. Al dan niet ten koste van de gebruikers van de fuifzaal en de diverse verenigingen in het gebouw, de tijd begint dan ook te dringen.  

Naar onze mening verantwoordt de staat van het gebouw niet meer dat er gefuifd en gewerkt wordt, volgens schepen Lesaffre is met het plaatsen van de netten de veiligheid terug aanvaardbaar. Op lange termijn wordt gedacht aan renovatie. Voor wie het gebouw kent blijft echter als een paal boven water staan: het is een stad als Oostende onwaardig om deze zaal te blijven verhuren voor fuiven en evenementen. Welke ouder is er gerust op, als hun kind onder de beschermende houten constructies door binnen gaat in een zaal waar de brokstukken van het plafond vallen? In netten, en niet op hun hoofd. Het is al iets, maar vallen doen ze nog wel degelijk. In het eindverslag van de stabiliteitsstudie staat zelfs de opmerking dat er dagelijks in het gebouw mensen rondlopen die zich niet of onvoldoende bewust zijn van de stabiliteitstechnische toestand van gebouw. Deze mensen worden moedwillig in gevaar gebracht en worden onvoldoende geïnformeerd. De woorden van de ingenieur, niet de mijne. Geruststellend is dit niet.

Daarnaast blijft natuurlijk ook de vraag van één miljoen hangen, de vraag die Groen jaar na jaar blijft stellen: welk alternatief zal de stad voorzien als het gebouw definitief onbruikbaar wordt? Want de noden zijn er wel degelijk. Voor een stad als Oostende is het een echte schande dat we slechts zo weinig opties hebben. De Elysée is qua capaciteit ontoereikend. Jongeren die grotere evenementen willen organiseren kunnen nergens anders terecht. Welk signaal geeft het stadsbestuur zo aan haar jeugd? Dit is een kwestie van prioriteiten: men trekt geld uit voor een dienstencentrum, een kinderdagverblijf, diverse nieuwe projecten, maar jongeren staan in de kou. Waar is bijvoorbeeld het JOC dat al zo lang in de steigers staat? Hoe wil men met een dergelijk jeugdbeleid jongeren hier houden, hen hier te laten wonen en werken, hoe wil men jongeren motiveren om in onze stad te blijven investeren als men niet investeert in hen?

 

We hebben dan ook enkele vragen voor de schepen van jeugd:

- Onderzoekt het stadsbestuur alternatieven voor een eventuele herlocalisatie van de fuifzaal van Hangaar 1? Zo ja, welke zijn die opties?

- Wat is het perspectief op een oplossing op korte of middellange termijn indien het gebouw niet verder toegankelijk zou blijken te zijn? Is er een noodplan of verliezen we in dat geval opnieuw een fuifzaal?