Haven Oostende weigert federale politie toegang tot camerabeelden

24 Oktober 2013

Sinds begin 2013 wordt de federale politie de toegang ontzegd tot de camerabeelden van de Oostendse haven. De federale politie heeft voorgesteld om de beelden te mogen bekijken in ruil voor een beperkt bedrag van het onderhoud van de camera's. Vreemd genoeg heeft men tot op heden geen antwoord van de Haven ontvangen. Dat antwoordde Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CdH) gisterennamiddag op een parlementaire vraag van Groen-volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt.  In 2004 werd een contract afgesloten tussen de federale politie en de Haven Oostende, waarbij de federale overheid elk jaar 500.000 euro moest betalen aan de Haven om de beelden van de veiligheidscamera's te mogen bekijken. Speciaal daarvoor richt de haven een bedrijfje op, E-Port Communication Systems. Wouter De Vriendt drong er zowel in de Oostendse gemeenteraad, de raad van bestuur van de Haven, als in de Kamer van Volksvertegenwoordigers herhaaldelijk op aan om dit onzinnige, dure contract stop te zetten en te herzien naar een lager bedrag. De Vriendt: "De belastingbetaler betaalt sinds 2004 het gelag voor een unieke Oostendse constructie. E-Port investeerde 2 miljoen euro in de installatie van het camerasysteem, maar ontving sinds 2004 maar liefst 4.304.000 euro van de federale politie om de beelden te mogen bekijken. Een schitterend rendement, maar wel één op kosten van de belastingbetaler." Het precieze cijfer werd gisteren door Joëlle Milquet bekendgemaakt.  Het eerste protest in het parlement kwam er in 2011. Onbegrijpelijk genoeg talmde toenmalig minister Annemie Turtelboom (OpenVLD) om het contract te herzien en werd het zelfs stilzwijgend verlengd. Het was wachten op minister Joelle Milquet die het contract eind 2012 stopzette en de bedragen ook gisteren in de Kamer "onaanvaardbaar" noemt. 

Recent klaagde Johan Vande Lanotte (SP.A) in De Zeewacht over het protest van Groen tegen dit verspillende contract. Maar nu blijkt uit het antwoord van minister Milquet dat de federale politie aan de Haven een voorstel heeft gedaan om tegen rechtvaardigere tarieven (de onderhoudskost) de camerabeelden te kunnen inkijken, maar dat de Haven nog niet heeft gereageerd. "De Haven heeft de installatiekost van de camera's al lang dubbel en dik terugverdiend", merkt Wouter De Vriendt op. "Omwille van de veiligheid en de efficiëntie van het politiewerk, dring ik erop aan dat de Haven positief reageert op het voorstel van de federale politie zodat deze de camerabeelden opnieuw kan inkijken." De minister wijst er zelf op dat indien de politie geen toegang meer krijgt tot alle camera's, zij haar opdrachten minder efficiënt zal kunnen uitvoeren. Dan zal de Haven eventueel een beroep moeten doen op private bewakingsfirma's, zo waarschuwt zij. 

"Dit rondje armworstelen moet stoppen", concludeert De Vriendt. "Het is ongezien dat de Haven de toegang tot de beelden aan de federale politie blijft weigeren. De bal ligt in het kamp van de Haven en ik zal dit op de eerstvolgende Raad van Bestuur ter sprake brengen." 

Wouter De Vriendt (Groen)Federaal volksvertegenwoordigerFractieleider Oostende