Heeft Oostende een stadsbreed taalbeleid?

23 Oktober 2014

Heeft Oostende een stadsbreed taalbeleid?

Het einde van het jaar is in zicht en behoudens een vergissing van mijn kant, hebben wij nog niets formeel in de gemeenteraad mogen vernemen over het taalbeleidsplan. Het plan maakt steeds deel uit de strategische nota van het meerjarenplan van de stad-aan-zee. Schepen Tom Germonpré (sp.a) beweerde dat er een taalbeleid is en die wordt uitgevoerd. Curieus is wel het feit dat sleutelfiguren in de welzijnssector van niets weet over het bestaan van het taalbeleid. Dit is zeker op te volgen.  De interpellatie: Eerst en vooral wens ik langs deze weg de Federatie Mondiale en Democratische Organisaties (FMDO) en de Minderhedenadviesraad Oostende (MARO) te feliciteren voor het project 'Onderwijsambassadeurs' die terug te vinden is in de voorgelegde strategische nota. Groen vindt dat Oostende goed bedient is door dit project. Samen met andere initiatieven is de stad-aan-zee op weg naar het wegwerken van onderwijsachterstand in het algemeen maar meer bepaald voor de nieuwe Oostendenaars. Dit is conform de beleidsdoelstelling  HFDBD2.3 in de strategische nota van het meerjarenplan. De doelstelling luidt als volgt:

de stad Oostende zet in op participatie als instrument voor gemeenschapsvorming, sociale samenhang en diversiteit.

U als schepen bevoegd voor het minderhedenbeleid heeft herhaalderlijk, en terecht, het belang van taal in het integratieproces aangehaald. Het was dan ook bemoedigend voor de sociale sector om de volgende actieplan AP-2213 terug te vinden in het meerjarenplan:

Een taalbeleidsplan opstellen en uitvoeren in functie van een duidelijke en laagdrempelige communicatie.

Ook lovend waren Acties 735 en 736 met naam:

-         een visie ontwikkelen voor een stadsbreed taalbeleid

-         een taalbeleidsplan opmaken en uitvoeren.

Het einde van het jaar is in zicht en behoudens een vergissing van mijn kant, hebben wij nog niets formeel in deze raad mogen vernemen over het taalbeleidsplan. Louter informatief Schepen Germonpré, kunt u ons informeren of er tot nu toe een vissietekst werd ontwikkeld voor een stadsbreed taalbeleid. Werd acties opgestelt rond het taalbeleidsplan en zo ja, dewelke?

 

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen