Heel wat Oostendenaars denken onterecht dat project The White al beklonken is

28 September 2014

Heel wat Oostendenaars denken onterecht dat project The White al beklonken is

Er is nogal wat te doen rond 'The White', het gigantische bouwproject dat - althans in de gedachten van sommigen - op de site mediacenter zou komen. Door de vele promotiecampagnes rond het project, de borden langs de autosnelweg, de filmpjes tussen de trailers van het filmfestival en andere posters, flyers en verbouwde aanhangwagens, is dit bouwproject meer dan ooit in het straatbeeld. Een mens vraagt zich af waar de bouwpromotor een dergelijk zelfvertrouwen haalt. Het astronomische reclamebudget dat hier tegenaan wordt gegooid laat namelijk absoluut niet vermoeden dat de promotor nog geen bouwaanvraag indiende voor de site en dus helemaal geen zekerheid heeft over de goedkeuring van het project. Nochtans is dat, voor zover wij weten, het geval. Deze overdaad aan reclame strooit de mensen zand in de ogen. Heel wat Oostendenaars denken dat dit project al beklonken is. Ze zijn ongerust en stellen zich vragen over de leefbaarheid van hun buurt, de mobiliteitsproblemen, de gevolgen van een dergelijke hoogte op zon en wind en daarmee gepaard ook de vraag hoeveel hun huis nog waard zal zijn.

Heel wat Oostendenaars vragen zich af of de promotor en het architectenbureau wel een omgevingsstudie deden en of ze zicht hebben op de woonnood in onze stad, vooraleer ze met een dergelijk wereldvreemd project op de proppen kwamen. Die bezorgdheid werd en masse geuit in het kader van het MER (Milieu Effecten Rapport). Er werden 143 opmerkingen opgestuurd. Een groot deel daarvan werd ontvankelijk verklaard en zal opgenomen worden in het definitieve rapport.

Gezien de aanvraag nog niet werd ingediend - zoals u reeds meermaals aangaf - neem ik aan dat u, mijnheer Tommelein, zich dezelfde vragen stelt en met dezelfde bezorgdheden zit. Ik zal dan ook uw tijd niet verspillen door van u hierop een antwoord te verlangen.

Het is echter wel een feit dat al die buurtbewoners één voor één het raden hebben naar de houding van het stadsbestuur tegenover het project dat nu wordt voorgesteld en dat u wellicht toch al eens, misschien in een flits zag passeren. Al was het maar op het filmfestival.
Ook al bent u in de onmogelijkheid om te antwoorden op vragen ten gronde gezien u nog niet over een dossier beschikt, toch al deze concrete vragen over bouwplannen voor deze bepalende Oostendse site waar u, mag ik hopen, als stadsbestuur beslist een visie over hebt.

Mensen die zich gaan informeren bij de bouwpromotor krijgen te horen dat de bouwaanvraag gefaseerd zal ingediend worden, te beginnen met de hoogste toren. Dit betekent dat het project en cours de route zou kunnen aangepast worden. Dit betekent echter ook dat, indien de promotor in financiële problemen zou komen of op een andere manier niet meer in staat zou zijn om het project helemaal te realiseren, de site potentieel verweesd kan achterblijven met één gigantische toren midden op een braakliggend terrein. Is dit een risico dat u incalculeert?
Hoe staat het stadsbestuur tegenover het indienen van een gefaseerde bouwaanvraag door de bouwpromotor? Is de stad bereid om bijkomende voorwaarden op te leggen zoals een bankwaarborg, of het indienen van een bouwaanvraag voor de totaliteit van het project?

Nogal wat mensen hebben hun bezorgdheid geuit in opmerkingen die ze formuleerden in het kader van het MER-rapport. Deze bezwaren gaan over de buitensporige hoogte van het project, de mobiliteitsproblemen, veiligheid, de grote slagschaduw, de nefaste gevolgen voor de woningwaarde in de buurt? Dit zijn zaken die leefbaarheid en een aangenaam buurtgevoel kunnen teniet doen. De gegeven opmerkingen zijn zorgen waar buurtbewoners, mensen die hier en nu in Oostende wonen, 's nachts van wakker liggen. Is het stadsbestuur bereid om bij de beoordeling van de bouwaanvraag rekening te houden met het MER-rapport, waarin de vele ingediende opmerkingen verwerkt zullen zijn? Groen durft u alvast met aandrang te vragen om de belangen van een bouwpromotor niet boven die van uw vele mede-Oostendenaars te plaatsen, en dus oor te hebben naar die vele bezwaren.


Natacha Wadmann
Gemeenteraadslid