(H)eerlijke horeca: tevreden klant, tevreden zaak

14 Maart 2015

Vandaag stelt Groen ook in Oostende het tienpuntenplan voor de horeca voor. Dit plan bevat maatregelen om de horeca op lange termijn kwalitatief, rendabel en duurzaam te houden. Een sector met meerwaarde in de samenleving De horeca heeft een grote economische, culturele en sociale meerwaarde. De sector creëert een pak jobs, is lokaal sterk verankerd en zorgt voor een warme samenleving met ruimte voor ontmoeting, genieten en cultuur. Het horecaplan van Groen wil de horeca ondersteunen en versterken.

Groen wil de grote verscheidenheid van de horecasector koesteren. Het landschap mag niet verschralen tot vooral grote ketens.

Een sector met uitdagingen

Een verwitting van de sector is hoogdringend en zal ten goede komen aan wie op een eerlijke manier wil ondernemen.  Het zorgt voor een level playing field: iedereen wordt op dezelfde manier behandeld en krijgt gelijke kansen.

Tegelijkertijd trekken uitbaters van goede wil aan de alarmbel: ze zijn voorstander van de witte kassa, maar signaleren dat het momenteel zeer moeilijk is om volledig in het wit te werken. Groen heeft daar oog voor.

Werkgevers signaleren dat zwartwerk vaak een antwoord is op de hoge loonkost in deze arbeidsintensieve sector. De hoge loonkost wordt immers veel minder dan in andere, meer technologische sectoren, gecompenseerd door productiviteitswinsten of prijsstijgingen. Ook de complexe reglementering rond alle verschillende statuten en de nood aan flexibele inzet van personeel blijken belangrijke knelpunten te zijn.

Oordeelkundig gebruik van grondstoffen en voedseloverschotten is niet alleen vanuit ecologische overwegingen, maar ook voor de rendabiliteit van de horeca een uitdaging.

 Banen in de horeca zijn anno 2015 niet aantrekkelijk genoeg, waardoor veel vacatures al te lang niet ingevuld raken en er een groot verloop is. Het is van alle sectoren die met de laagste lonen. Twee op drie horecawerknemers werkt aan een bruto-maandloon van maximaal 2100 euro. Verder ligt de kwaliteit van jobs in de horeca ook lager dan de gemiddelde job. Het personeel vindt de fysieke belasting van de job en de onregelmatige werkuren het meest belastend.

Een sector die een duurzame toekomst verdient

In plaats van een lineaire loonlastenverlaging die veel geld kost maar weinig jobs creëert, wil Groen een structurele loonlastenverlaging doorvoeren gericht op de onderste helft van de lonen. Dat zou niet alleen voor de horeca, maar ook voor alle andere arbeidsintensieve sectoren een oplossing zijn, waar werkgevers, werknemers en overheid allemaal bij winnen.

Flexibele inzet van het personeel is essentieel in de horeca. Horecapersoneel vraagt meer duidelijkheid, inspraak en respect voor hun werkschema. Een toekomstplan voor de sector moet ook hier rekening mee houden wil het nog goede arbeidskrachten vinden. Flexibilisering moet op een doordachte manier gebeuren, niet op de onbezonnen liberale manier met flexi-jobs. 

Lees hier het volledige Horecaplan