Herwaardeer het Oostends overleg tussen politici en middenveld, experten, verenigingen

04 Februari 2013

In de voorbije legislatuur bestonden er al gemengde commissies, in de gemeenteraad van 1 februari werden ze ook voor de legislatuur 2013-2018 opgericht. In de voorbije zes jaren kwamen deze commissies echter bedroevend weinig samen. Zie hieronder voor de cijfers tot en met augustus 2012. Vele leiden een slapend bestaan. Nochtans zijn zij een ideaal forum waar politici, middenveld en experten samenkomen. Als politici mogen we dit niet verwaarlozen. Ze zijn zeer geschikt als klankbordengroepen, waarin wij als politici kunnen luisteren naar de ideeën en suggesties van het middenveld. Groen pleit dan ook voor een opwaardering. Hoe regelmatig zullen deze commissies samenkomen?