Het Economisch Huis Oostende verdient nog kansen vindt Groen

08 Juli 2013

Het Economisch Huis Oostende verdient nog kansen vindt Groen

Alhoewel de realisaties van het Economisch Huis Oostende op vlak van werkgelegenheid en economische dynamiek ondermaats is, vindt Collins Nweke (Groen) dat die toch nog kansen moet krijgen om de echte motor van de lokale economie te worden. Dit was de kern van zijn tussenkomst in de Gemeenteraad van 28 juni 2013. Het Economisch Huis Oostende werd opgericht om te functioneren als de motor en centraal aanspreekpunt voor alles wat in oostende met economische activiteiten te maken heeft. De vzw moet het gesprekspartner zijn voor bedrijven en economische instanties om hun contacten met de overheid, de andere actoren in de sector en elkaar. De werking van de vzw wordt deels door de Stad Oostende gefinancierd -in 2013 voor 320.000 euro en 230.008 euro komt via het Stedenfonds. Vóór ons ligt de vraag om de uitbetaling van het saldo van de financiële middelen 2013 voor het Economisch Huis Oostende, namelijk een bedrag van 350.008 euro.

Schepen Niko Geldhof heeft pas de bevoegdheid voor het Economisch Huis Oostende op zich genomen. Zijn prioriteiten zijn uitgetekend en wij weten intussen dat hij de intentie heeft om van EHO de motor van de lokale economie waar te maken.  Goede plannen en intenties, zouden wij zeggen; intenties die alle kansen verdienen. Maar wij beoordelen de schepen het best op zijn realisaties, na verloop van tijd natuurlijk.

Wij willen bij deze, gewoon enkele aandachtspunten doorgeven aan de schepen maar ook een paar vragen stellen over de lokale economie, meer specifiek de rol van het EHO daarin.

AANDACHTSPUNTEN

De werkloosheid in mei 2013 was met 7,6 procent gestegen ten opzichte van mei 2012 ondanks de investeringen in het EHO. Van 2006 tot 2011 is de werkloosheid in Oostende gestegen met 18,1%. Dat is een stijging die veel groter is dan in andere steden, zoals Brugge (6%), Kortrijk (10%) of zelfs Gent (16%). Alleen Antwerpen doet ongeveer even slecht als Oostende. Dit cijfer betekent dat het Economisch Huis Oostende en de coalitie er niet in geslaagd is om de hoge werkloosheid in Oostende terug te dringen, integendeel, de kloof met andere steden is verder gegroeid. In absolute aantallen zijn er ongeveer 3500 werkzoekenden. Is dit het falen van alleen het Economisch Huis Oostende? Neen, de coalitiepartners zijn medeverantwoordelijk.

Het economisch blueprint voor de komende jaren is de recent voorgestelde "Oostende@work". Het document bevat wel interessante gegevens. Het toont aan dat er in Oostende  weinig verandert; de problemen blijven dezelfde. Jongeren die potentieel hebben om onze lokale arbeidsmarkt te verreiken verlaten massaal de stad. Begrijp ons niet verkeerd; niet dat alle anderen geen potentieel hebben, maar de sterke schakels moeten de zwakke schakels ondersteunen. En we vrezen dat we in Oostende toch behoorlijk zwakke schakels hebben.

De tewerkstelling in Oostende is niet zo groot, wat eigenlijk de oprichting van het Economisch Huis verantwoordt. Maar we merken dat héél wat zaken horeca-gevoelig zijn en met slechte seizoenen komen we niet ver.

De groep die meer dan twee jaar werkzoekend blijft, is bijna 30%, wat eigenlijk wel een hoog aantal is in vergelijking met andere centrumsteden. Dit is onaanvaardbaar.

Het bedrijventerrein waar zoveel tewerkstelling uit zou komen, daar vestigen zich héél wat bedrijven die niet meteen leiden naar veel tewerkstelling. Toch niet voor de groep werkzoekende die in Oostende vertoeven.

We moeten u meedelen, Schepen Geldhof dat we de realisaties van het EHO op vlak van werkgelegenheid en economische dynamiek ondermaats vinden want de stijgende werkloosheid ondermijnt de Oostendse welvaart en dit kan zich vertalen in criminaliteit enzovoort.

Voor alle duidelijkheid, onze fractie gaat positief in op de vraag die vóór ons ligt omdat wij schepen Geldhof alle kansen willen geven. Maar hopelijk bent u met ons eens dat behalve het uitspelen van de traditionele economische sectoren in Oostende, hebben nieuwe sectoren zoals hernieuwbare energie, innovatieve projecten in samenwerking met universiteiten (Greenbridge) veel potentieel. Ook de sociale economie staat in Oostende nog maar in haar kinderschoenen. Hier is nog veel job-potentieel.

Mijn vraag:Leg ons eens kort en bondig uit hoe u tewerk wil gaan met het Economisch Huis als een tool die de werkgelegenheid en de economisch dynamiek van Oostende naar boven haalt.

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor GroenOostende, 28 juni 2013