Het grootste natuurgebied van het land

Oostende grenst aan het grootste natuurgebied van het land: de zee. Die zee is een unieke troef. Daarnaast worden we omgeven door een krekengebied, een stadsrandbos, en heel wat mooie natuur in de rand van onze stad. Parken vormen groene eilanden in
onze drukke stad, en geven ons ademruimte. Al deze natuur staat onder druk door het intensieve gebruik van onze stad en infrastructuur, en door de explosieve toename aan bewoners in de zomermaanden. Groen wil een duidelijk actieplan voor het behoud en de verdere uitbouw van onze natuur en milieu. Dit alles in een breder traject richting een klimaatneutrale stad tegen 2050.

Lees het volledige hoofdstuk