Hoe gaat Oostende om met klachten? Het jaarrapport 2014.

03 Mei 2015

In vergelijking met 2013 werden vorig jaar méér klachten ontvangen en ontvankelijk verklaard. Het gaat om 61 klachten waarvan er 28 ontvankelijk waren. In 2013 ging het nog om 31 klachten waarvan 16 ontvankelijk. De meeste klachten gaan over de dienstverlening: 17 in totaal tegenover 4 in 2013. Het gaat dan vooral om klantvriendelijkheid (8) en het niet krijgen van respons (3). Een klantvriendelijke, dienstverlenende stedelijke overheid is belangrijk. Het is een van de kerntaken van een stadsbestuur. Dit jaarrapport heeft in elk geval de verdienste van transparantie, zodat we eventuele problemen kunnen aanpakken.

Hoe verklaart het stadsbestuur die stijging in aantal klachten tov 2013? Heeft het stadsbestuur al stappen gezet om de dienstverlening te verbeteren of andere elementen van de eigen organisatie aan te pakken?
Werd er in 2014 op elke klacht geantwoord, en binnen welke termijn?

Hoeveel van de mensen die klacht indienden, zijn achteraf tevreden met de reactie van het stadsbestuur? Dat is toch ook belangrijk om te weten. Mensen kunnen ontevreden zijn en een klacht indienen, maar uiteindelijk vrede nemen met het antwoord van de Stad zodat de klacht niet blijft hangen. Is daar zicht op?

Wouter De Vriendt