Hoog tijd voor een progressief toenemende leegstandstaks

02 September 2013

Het behoud van erfgoed is al heel lang een belangrijk strijdpunt voor Groen. Erfgoed is een troef en de illustratie van het roemrijke verleden van onze stad. Het geeft Oostende karakter. In juni kwamen we met Groen als eens tussen op dit concrete erfgoeddossier. Het gaat over het moedwillig laten verkrotten door N.V. Desimpel van een architecturaal waardevol pand in de Karel Jansensslaan. Een pand waarvan al enige tijd duidelijk vaststaat dat het niet mag worden afgebroken. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur deze situatie jarenlang heeft laten aanslepen. En het is helemaal schokkend dat schepen Tommelein vorige maand heeft laten weten dat de eigenaar nog geen euro leegstandtaks heeft moeten betalen. Waarom dan deze taks als ze niet geïnd wordt in zo'n belangrijk dossier? Zonder leegstandtaks is er geen stok achter de deur om erfgoed te beschermen. Dit is geen goed beleid. Ik heb ondertussen fotomateriaal kunnen inkijken van bezorgde buurtbewoners die het verval niet langer kunnen aanzien en mijnheer de schepen, het is niet vijf voor twaalf, maar twintig over twaalf als het aankomt op verloedering en verval van dit pand.

De buren lijden zelf aanzienlijke materiële schade en zijn helemaal geen vragende partij om de buren te zijn van wat ondertussen verworden is tot een 'stadskanker'. Dode duiven stapelen zich op in de nok van het oude hotel, daar waar architecten het nodig vonden om het raam te verbrijzelen, in het kader van zogenaamd 'onderzoek'. Het insijpelende vocht maakt één van de slaapkamers bij de buren totaal onbewoonbaar.

Terecht werd opgemerkt door één van de buren dat het in de eerste plaats niet verkocht had mogen worden door het stadsbestuur. Het stadsbestuur maakte destijds een foutieve inschatting van de renovatiekosten van het vroegere Hotel Du Louvre en verkocht het aan N. V. Desimpel. Die laatste had enkel en alleen de afbraak van dit pand voor ogen en malen helemaal niet om de architecturale eenheid van het straatbeeld . In een recent verleden werd één van de buren nog zwaar onder druk gezet om ook hun pand te verkopen aan Desimpel en zo te komen tot een 'nieuwe architecturale eenheid', als u begrijpt wat ik bedoel .

Maar dat is allemaal verleden tijd en het wordt nu hoog tijd voor actie. In het antwoord van schepen Bart Tommelein op de gemeenteraad van juni werd gezegd dat er tijdens de zomervakantie een onderhoud zou komen met de huidige eigenaars van het pand. Wanneer is deze afspraak doorgegaan? Welk concreet voorstel hebben zij u voorgelegd? Welk concreet voorstel heeft het stadsbestuur gedaan? Komt er inderdaad een einde aan de vrijstelling van leegstandstaks en zo ja, bent u dan bereid tot het heffen om een progressief toenemende leegstandstaks?

Sofie Cloet, gemeenteraadslid.