Hulp aan Groene Speelplaats Leefschool De Vlieger

23 Augustus 2012

Begin vorig schooljaar is leefschool De Vlieger uit Oostende gestart met een ambitieus project. De betonnen speelplaats wilden zij graag vervangen door een groen rustpunt binnen de school. Er bestaan reeds heel wat voorbeelden van scholen die een dergelijke ingreep hebben toegepast. Dit helpt de kinderen om op een heel andere manier te leren spelen met elkaar. Binnen de stedelijke context waarin ze opgroeien kunnen deze kinderen vaak te weinig in contact komen met de natuur en de verschillende elementen hiervan leren kennen. Bovendien toont onderzoek aan dat harde materialen in een speelomgeving vaak leiden tot harde omgangsvormen. Kinderen worden voorzichtiger en gaan op een positievere manier met elkaar om wanneer de gebruikte materialen 'zachter' zijn.Leefschool De Vlieger heeft in de loop van het jaar heel wat acties gedaan om geld in te zamelen zodat dit project gerealiseerd kon worden. De kinderen organiseerden een speelgoed rommelmarkt, spaarpotjesactie,?Voor de ouders waren er acties als een filmavond, een champagneverkoop met Nieuwjaar, 'de groene tafel', een vaderdag-brunch? en er komen er nog. Het budget is er nog lang niet, maar toch werd er beslist om deze vakantie het startschot te geven. Om te kunnen besparen op de totale kostprijs, engageren heel wat ouders en teamleden van de school zich om in de vakantiemaanden te helpen de speelplaats uit te breken, muurtjes te gaan metselen, zand en aarde te vervoeren?Zo kan hun droom en die van hun kinderen als nog gerealiseerd worden. Groen vindt dit initiatief een prachtig voorbeeld van belangeloos engagement, en wil graag de school steunen. Hiervoor steken een aantal kandidaten zelf de handen uit de mouwen en helpen zij een namiddag mee in de school. In de hoop op die manier toch bij te dragen tot het sneller afwerken van de speelplaats, zodat de kinderen dit schooljaar vrij kunnen spelen.Als Groene partij zien wij in dit initiatief heel wat van onze waarden terugkomen. Niet in het minste de verbondenheid die dit project met zich meebrengt bij de ouders en het schoolteam en het samen streven naar een duurzame oplossing voor problemen die zich stellen in een stedelijke context. Door hulp te bieden willen we graag dit uitzonderlijk initiatief in de verf zetten en wie weet anderen aanzetten om hetzelfde te doen.Meer info: Natacha Waldmann - 0486/71.74.50