I Bike OSTD “Tienspakenplan voor de fietser”

28 September 2012

I Bike OSTD “Tienspakenplan voor de fietser”

Oostende kan een moderne visie op mobiliteit goed gebruiken. Druk autoverkeer tot diep in het stadscentrum is totaal voorbijgestreefd. Als fietser is het in onze stad verre van veilig. Groen wil Oostende laten ademen. Met groene wandelboulevards en verkeersvrije assen en pleinen in het centrum. Met 'velostrades' en fietsstraten. Op die manier draagt Oostende ook een steentje bij in het halen van de doelstelling om tegen 2020 een klimaatneutrale stad te worden. Spaak 1. In alle straten waar de snelheid van het autoverkeer hoger ligt dan 30km/u komen veilige en kwalitatieve fietspaden Onvoorstelbaar, maar in Oostende gebeurt dat niet altijd. De fietser wordt vaak aan zijn lot overgelaten. Denken we maar aan het drukke stadscentrum (Van Iseghemlaan), de Nieuwpoortsesteenweg, de heraangelegde Koninginnelaan en Koningsstraat, of de Konterdam.

Spaak 2. Groen zet in op fietsstraten. Dit zijn geen verkeersvrije straten, maar de fietser heeft er wel voorrang op de auto. In ons mobiliteitsplan vormen deze assen zodat de fietser op een veilige manier het stadscentrum kan bereiken.

Wij voorzien fietsstraten in bijv. de Koningsstraat, Koninginnelaan en de Visserskaai.

Spaak 3. Verkeersvrije zones in de binnenstad

Groen wil het aantal verkeersvrije straten in het stadscentrum fors uitbreiden rond de drie centrale pleinen en in de winkelzone. Bewoners en bestelwagens die laden en lossen krijgen uiteraard doorgang (net zoals overal in Vlaanderen gebeurt in verkeersvrije straten).

Spaak 4. Comfort voor fietsers is belangrijk. Er is nog altijd een groot probleem met te hoge boordstenen en hinderlijke drempels

Spaak 5. In de buurt van scholen komen er kindlinten: veilige routes om kinderen met de fiets naar school te brengen

De Steensedijk, vlakbij een grote school, is een voorbeeld van hoe het niet moet.

Spaak 6. Meer fietsenstallingen in het stadscentrum en fietsentrommels in de wijken

Overdekte fietsenstallingen zijn nodig bij haltes van de Lijn, de bibliotheek, Grote Post, Mu.Zee of bij de winkelstraten en pleinen. Ook voor bakfietsen zijn voldoende voorzieningen nodig.

Spaak 7. Betrokkenheid en inspraak bij aanleg van straten en openbare werken door fietsambtenaren en ervaringsdeskundigen (o.a vertegenwoordigd door de werkgroep Fietseling)

Alleen wie zelf met de fiets rijdt kan inschatten waar de pijnpunten liggen.

Spaak 8. Alle kruispunten met verkeerslichten moeten voorzien zijn van fietsopstelstroken

Spaak 9. Randparkings in plaats van extra parkings in het drukke stadscentrum

Geen extra parkings in de binnenstad want die zullen nog meer autoverkeer naar het centrum aanzuigen. Maar een moderne visie op mobiliteit: randparkings en snelle verbinding naar het centrum met het openbaar vervoer en de fiets. Groen is ook voorstander van het vervangen van de bovengrondse parking op het Mijnplein door een groen plein met speeltoestellen. Dit komt de levenskwaliteit in de buurt ten goede.

Spaak 10. Oostende organiseert vanaf 2013 een jaarlijkse Autoloze Zondag

Een Autoloze Zondag doet ons nadenken over het gebruik van de wagen. In samenwerking met de middenstand is het overigens een mooie gelegenheid om een shopping-dag te organiseren.

 

Wouter De Vriendt, Groen lijsttrekker 2012

Natacha Waldmann en Niels Decoene, Jong Groen