Kustreddingsdienst Oostende: Groen kaart perceptie van onveiligheid aan

25 Mei 2015

"Toeristisch gezien moet de veiligheid aan de kust op peil gehouden worden. Er mag zelfs geen perceptie van onveiligheid aan de kust ontstaan want dit zal dodend zijn voor de toerisme, de belangrijkste olie voor de motor van de kusteconomie. Men vreest een mogelijke scenario waarbij er een vermindering is van reddingsposten" zegt Collins Nweke in de gemeenteraad van 22 mei 2015    

 

De volledige tussenkomst:

De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) is een organisatie - en als enige aanwezig aan de Belgische kust ? die instaat voor de veiligheid van baders, zwemmers en watersportbeoefenaars. Tijdens de maanden juni tot en met september heeft de IKWV ongeveer 1400 strandredders in dienstverband, verdeeld over 82 reddersposten waarvan Oostende 11 bewaakte zones heeft, goed voor 3.595 meters.

Financiering

De IKWV heeft geen eigen bron van inkomsten. Het is financieel afhankelijk van verschillende partners en vennoten, waarvan de belangrijkste publieke partners zijn de kustgementen, provincie West Vlaanderen en de Vlaamse overheid. De privésponsors zijn voornamelijk Scapa, AXA en Isuzu Benelux. Voornaamste bugdetposten voor de IKWV is het uitbetalen van het personeel en aankoop en onderhoud van redingsmaterieel. Het aandeel in de kosten voor de werking in 2014 voor Oostende volgens het jaarverslag 2014 bedroeg €443,243.97 inclusief de verloning van de redders binnen hun onze zones.

Bezorgdheden van de bevolking over de toekomst van de IKWV

Er is onzekerheid over de rol en de continuïteit van de subsidiëring van de IKWV door sommige van de huidige partners. Toeristisch gezien moet de veiligheid aan de kust op peil gehouden worden. Er mag zelfs geen perceptie van onveiligheid aan de kust ontstaan want dit zal dodend zijn voor de toerisme, de belangrijkste olie voor de motor van de kusteconomie. Men vrees een mogelijke scenario waar er een vermindering komt in de reddingsposten. Dit is natuurlijk ondenkbaar. Om u een idee te geven, tussen 2004 en 2014 waren er 3.094 reddingstussenkomsten. Met andere woorden, zonder het bestaan van de reddingsdienst staan 3.094 mensenleven in gevaar. In 2014 was er 1 incident met dodelijke afloop en dit op een onbewaakte zone. Door de beslissing van de Vlaamse overheid moet de provincies uittreden van de intercommunales. Het is ons onduidelijk welke politieke spelletjes aan de gang is tussen de Vlaamse overheid en het provincie bestuur op de kap van de strandgangers, gezinnen en kinderen. Maar een ding moet duidelijk zijn: Oostende mag geen twijfels laten bestaan over de veiligheid van zijn kust

Vraag

Vandaar onze vraag: komt er een vermindering van de reddersposten in Oostende; met andere woorden, blijft de Oostendse strandzones veilig voor baders, zwemmers en watersportbeoefenaars? Hoe zit het met de financiering van de reddingsoperaties van de Oostendse strandzones?

?In haar antwoord op mijn vraag bevestigde schepen Nancy Bourgoignie (SP.A) dat er geen probleem wordt verwacht met de werking van de reddingsdienst in 2015 maar er bleef een antwoord uit over financieringszekerheid op lange termijn.

Collins NWEKE | Gemeenteraadslid voor Groen

Oostende, 22 mei 2015