Leegstand en verkrotting in Oostende keihard aanpakken

11 Mei 2013

Twee nieuwe cijfers over leegstand en onbewoonbare woningen in Oostende trokken de aandacht van Groen.  Ten eerste, de leegstand van winkels is onaanvaardbaar hoog. De Locatus-databank geeft periodieke cijfers weer, deze werden publiek gemaakt door Vlaams Minister Philippe Muyters, en we hebben zelf de gedetailleerde cijfers voor Oostende opgevraagd. Er zijn in totaal 2.323 verkooppunten in Oostende. Daarvan staan er 242 leeg, dat is 10,41%. In het stadscentrum zijn er 890 verkooppunten, daarvan staan er 83 leeg of 9,33%. Het gemiddelde in Vlaanderen is 7,6%.  Ten tweede, het aantal ongeschikt of onbewoonbare panden. Volgens cijfers van het stadsbestuur gaat dit eind 2012 om 280 panden. Dat zijn er 19 meer dan het jaar voordien.Deze cijfers zijn onaanvaardbaar hoog. Leegstand en verkrotte panden zijn een kanker in de stad en bezoedelen de woonkwaliteit. De eigenaars moeten voor hun verantwoordelijkheid geplaatst worden. Wat is de reactie van het stadsbestuur en welke maatregelen zullen genomen worden om de strijd tegen leegstand op te drijven? Een gemeente kan een eigen heffing op leegstand invoeren, en opcentiemen op de Vlaamse heffing op verwaarloosde en verkrotte gebouwen. Is het een optie om de leegstandtaks en deze opcentiemen te verhogen om zo de eigenaars voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen, of eventueel progressieve boetes in te stellen? 

De burgemeester van Gent schuift de piste naar voor om na lange leegstand gebouwen in beslag te nemen. Dat mag, als er geen enkel ander stadsgebouw leeg staat, wat natuurlijk een onmogelijke voorwaarde is. Daarom zou een wetswijziging nodig zijn. 

We zouden ook op een of andere manier de sociale controle op leegstand moeten vergroten, het besef vergroten dat leegstand onaanvaardbaar is. Via sensibilisering of specifieke signaalkaarten waarmee burgers zelf ook wantoestanden kunnen doorgeven.