Lid van Groen Oostende start vzw Alom een Droom

26 Januari 2015

Beste lezer, Met deze tekst willen wij de vzw "Alom een droom" bekendmaken. Deze vzw wil ondersteuning bieden bij de oprichting van een biobedrijfje in Hongarije. Aan de hand van een persoonlijk verhaal schetsen wij het ontstaan van de vereniging.

Voor het eerst reisde ik in 1972 naar het land van mijn roots. Ik kwam er minstens éénmaal.per jaar, vier maand ononderbroken in 2009.

Na de val van de muur in 1989 heb ik veel  zien veranderen: in bepaalde streken kelderde  het  welzijn  Lage lonen en stijgende levensonkosten brachten een spiraal van armoede. Een kwaliteitsvolle woning huren, laat staan kopen is enkel voor buitenlanders mogelijk.

De werkloosheidsgraad is hoog. Daardoor zoeken vele Hongaren hun heil in West-Europa. De leeftijd maakt daarbij niet zoveel uit: zowel jongeren als 60-plussers gaan elders in Europa aan het werk. In het Westen staan dikwijls moeilijke werk- en woonomstandigheden, integratieproblemen te wachten. Zij zijn ver van huis en hebben torenhoge reiskosten. Toch leven de meesten krap om "hun rijkdom "met familie te delen.

In 2007 maakten wij kennis met een Vlaamse gehuwde vrouw  in de buurt van Pécs. Gaandeweg leerden wij ook andere vrouwen kennen uit- dorpen in het schilderachtige Mecsekgebergte (Zuidelijk Hongarije).

Tijdens gesprekken werd er luidop gedroomd over een biobedrijfje met nevenactiviteiten zoals catering, openen van een ruimte voor tentoonstellingen, taalonderwijs, recyclage van kleding, yogalessen  en later eveneens overnachtingsmogelijkheden. Daardoor komen er  hogere tewerkstellingskansen.
Helaas kunnen zij deze plannen niet uitvoeren door gebrek aan startkapitaal. M.a.w. zonder de hulp van anderen kunnen zij dit niet realiseren.

Daarom besloten wij met een kleine groep een vzw op te richten om de Hongaarse vrouwen uit die provincie Baranya te helpen. De naam van de vzw werd "Alom een droom".

Ons aanbod:

  • Wij denken aan ontspannende (stadswandelingen  onder begeleiding) culturele (v oordracht over actuele thema's) en sportieve activiteiten (natuurwandelingen onder begeleiding).
  • Tweemaal per jaar een nieuwsbrief.

Onze verwachtingen:

  • Dat u lid wordt door betaling van het jaarlijkse lidgeld: € 12 of € 8 euro (voor personen met een laag inkomen of studenten tot 25 jaar) en/of financiële giften (elke schenker ontvangt een nieuwsbrief).

 

  • En naargelang uw eigen mogelijkheden:
    • Prijzen voor onze aanwezigheidstombola's.
    • Hulp bij de ledenwerving.
    • Deelname aan benefietactiviteiten.

 

 

 

 

Doe mee, spaar mee en stort uw lidgeld en/of gift op rekeningnummer BE02 8917 8409 2840 van vzw "Alom een droom".

Deel ons uw naam, voornaam, volledig adres, telefoon of GSM, een e-mailadres (om de portkosten te drukken) mee per mail ([email protected]) Zo kunnen wij u de nieuwsbrief toesturen. Kan U ons eventueel ook meedelen via welke weg je lid en/of schenker geworden bent?

Heeft u interesse of vragen? U kan altijd terecht op het e-mailadres [email protected] of bij  Lut Tatraï op 0495/80 22 88

  

 

Wie anderen helpt hun droom waar te maken, wordt zelf ook gelukkig.

Alvast bedankt!

Namens de Raad van Bestuur

Lut Tatraï