Mediacenter: voor leefbaar wonen

12 December 2010

Groen! Oostende voerde op zaterdag 11 december samen met de buurtbewoners in Mariakerke (wijk Mediacenter) actie voor een leefbare woonwijk. http://www.youtube.com/watch?v=dWd18oMMP_M De geruchten over de bouwplannen op de site van het

Mediacenter zwellen immers aan. De vrees bestaat dat geopteerd wordt voor hoge woonkazernes en dure appartementen. Wordt dit opnieuw een onleefbaar en asociaal bouwproject in Oostende? Tijd voor een krachtig signaal. We hebben in de buurt een pamflet verspreid, de tekst vind je hieronder.

Mediacenter: voor leefbaar wonen

Het Mediacenter staat al sinds juli 2008 leeg. De Stad Oostende wil er een woon- en winkelproject bouwen. Pas eind volgend jaar worden de plannen definitief. De vrees bestaat echter dat het stadsbestuur kiest voor hoogbouw en dure appartementen die voor gewone Oostendenaars niet te betalen zijn, zoals zo vaak het geval is.

 

Groen! voert actie om het stadsbestuur te waarschuwen. Wij vragen voorafgaand overleg tussen de omwonenden, de Stad en bouwpromotor Sleuyter. Verder willen wij de bouwhoogte beperken tot de omliggende gebouwen. De burgemeester en schepen Bart Bronders hebben zich al uitgesproken voor hoogbouw, omdat dit het meeste geld opbrengt. Groen! verzet zich tegen een megaproject en wil het belang van de leefbaarheid van de buurt benadrukken.

 

Ten slotte willen wij dat de bouwwoede van dure appartementen voor tweedeverblijvers stopt. Dit woonproject moet ook dienen voor gewone Oostendenaars. Groen! pleit voor een groot gedeelte betaalbare woningen waarvan de maximumprijs vastgelegd wordt. Ook het aantal tweedeverblijven moet beperkt worden.