Meer subsidies voor Oostendse jeugdhuizen.

30 April 2011

Jong Groen! Middenkust PM : Meer subsidies voor Oostendse jeugdhuizen. De Oostendse jeugdhuizen zitten krap bij kas. Naast jeugdhuis 'OHK', meent nu ook jeugdhuis 'De Takel' dat de Oostendse subsidies voor de jeugdhuizen ontoereikend zijn. Weliswaar is de situatie van 'De Takel' niet zo precair of de situatie van het jeugdhuis 'OHK'. Het 'OHK' vreest namelijk de deuren te moeten sluiten. Jong Groen! Middenkust wil een betere begeleiding van de jeugdhuiswerkers en een groter financieel vermogen voor de jeugdhuizen. "Jeugdhuizen zijn een essentieel punt in de ontwikkeling van een jongvolwassene in een volwaardige volwassene. Jongeren zijn de toekomst van de stad. Iedere stad moet investeren in jeugdhuizen. Ook Oostende", aldus Rémy Bonny. Echter blijkt de financiële injectie van stad Oostende in jeugdhuizen ontoereikend te zijn. Alle jeugdhuizen samen krijgen per jaar €215 560. Het aandeel van jeugdhuis 'De Takel' hierin is €40 831.

Jong Groen! Middenkust wil dat stad Oostende meer financiële middelen ter beschikking stelt aan de jeugdhuizen. "Jongeren vinden niet gemakkelijk de weg naar de jeugdhuizen. Daarom moet er promotie gevoerd worden en een reeks van interessante activiteiten georganiseerd worden voor een brede doelgroep jongeren. Helaas zijn er niet altijd genoeg financiële middelen hiervoor.", aldus Bonny.

Daarnaast stelt Jong Groen! aan het stadsbestuur voor om de jeugdhuizen beter te begeleiden. Bijvoorbeeld bij de opmaak van hun boekhouding of activiteiten organiseren die een brede doelgroep aanspreken.


Rémy Bonny
Voorzitter Jong Groen! Middenkust
International Youth Rights - Belgian Department
Phone : +32 (0)495 81 91 14
Skype : remy.bonny
MSN-messenger : [email protected]
E-mail : [email protected]
Website : http://remybonny.wordpress.com
http://www.jonggroen.be/middenkust