Meeuwenoverlast: stadsbestuur luistert niet naar specialisten

02 September 2013

Wij blijven er bij dat het meeuwenprobleem dient te worden aangepakt door specialisten ter zake. Wij verwijzen daarbij naar Vogelbescherming Vlaanderen en het vogelopvangcentrum te Oostende die een coördinerende rol kunnen spelen. Zij stellen voor om enkele "meeuwenbrigades" in te zetten die onder toezicht van een bioloog of dierenarts broedplaatsen lokaliseren en eieren schudden. Ze zouden ook die probleemlocaties blijven opvolgen. Wij blijven er ook bij dat het geen taak van de brandweer hoeft te zijn om die meeuweneieren te gaan schudden op de daken. Die meeuwenteams kunnen het werk van de brandweer overnemen. Zij zouden zelf op pad gaan en niet wachten tot er oproepen zijn van bewoners. Volgens de verantwoordelijke van het vogelopvangcentrum Oostende zijn deze plannen reeds vorige jaar op tafel gelegd tijdens het meeuwenoverleg dat minstens één maal per jaar samenkomt. Het is dan ook zeer spijtig dat het stadsbestuur niet luistert naar het oordeel van specialisten.

Wat de overlast van de meeuwen betreft op de visserskaai zijn er al voorstellen geweest om vooral de toeristen te sensibiliseren door het ronddelen van flyers in de weekends en gedurende het zomerseizoen. Ook de stadswachten zouden kunnen ingezet worden om toeristen aan te spreken over het probleem van de meeuwen, met een uitleg waarom ze niet gevoederd mogen worden, zonder daarvoor direct boetes uit te schrijven.

Het probleem van de meeuwen moet ook niet door elke kustgemeente apart worden aangepakt maar moet in samenwerking gebeuren om betere resultaten te krijgen; De kosten van de maatregelen tegen overlast kunnen dan ook door deze gemeenten samen worden gedragen.

 

Annemie Van der Mueren, Gemeenteraadslid Groen