Meten is weten: Groen volgt het sociaal beleid OCMW sterk op

07 Februari 2015

Meten is weten: Groen volgt het sociaal beleid OCMW sterk op

Groen-raadslid Bert Peirsegaele heeft op de raad van 3 februari een aantal gerichte vragen gesteld om het OCMW-beleid verder te kunnen analyseren. Peirsegaele vindt het opvallend en onbegrijpbaar dat op bepaalde vragen zoals: "Hoeveel alleenstaande moeders met kinderlast zijn er bij de leefloners? Hoeveel leefloners betrekken een sociale woning?" men het antwoord schuldig moet blijven. Dit is op zijn minst vreemd. Niet uit onwil, maar blijkbaar zijn deze cijfers niet op te vragen met de software van de sociale dienst. Om een antwoord te krijgen op die vragen zou er dus manueel moeten geturfd worden.Hoe kan men een gericht beleid uitstippelen zonder de accurate kennisgegevens?

 

Leefloon

Het aantal leefloners is over het jaar 2014 gedaald met een 4% : 853 leefloners en 334 equivalent leefloners versus 871 leefloners en 380 equivalent leefloners. Is dit teken van de vermindering van de armoede in Oostende ? een groot vraagteken: want men kan niet duiden of de vermindering van de leefloners het gevolg is van tewerkstelling, verhuis, andere uitkering of sanctie. Men weet gewoon niet wat er juist met de uitstromers gebeurt!

Wel is duidelijk dat de mensen in armoede steeds jonger worden in Oostende : 32.13% van de leefloners is onder de 25 jaar. (In 2013 was dit 28.86%). Bij die jongeren zitten er ook 170 'leefloonstudenten' die ook een mooie kans krijgen om een vakantiejob te doen in het sociaal huis, iets wat Groen sterk apprecieert.

De leefloongroep bestaat voor 40% uit samenwonenden, 40% alleenstaanden en 20% gezinshoofden.

De vragen rond het zogenaamde aanzuigeffect, de huisvesting in sociale woningen, de generatiearmoede kan men niet op korte tijd beantwoorden, want de software voorziet dit niet..

 

Sociale kruidenier

Raadslid Bert Peirsegaele vroeg ook een stand van zaken over de sociale kruidenier.

Het raadslid vroeg duidelijk of dit er kwam in 2015. Op die vraag antwoordde de voorzitter bevestigend alhoewel er nog wat verhuis- en renovatieperikelen zijn. De sociale kruidenier zal geen vervanging zijn van de huidige 4342 voedselcheques. Groen stelt tevreden vast dat er samengewerkt wordt met andere organisaties zoals Colsol. en er ook aandacht is dat de sociale kruidenier een plaats moet zijn van winkelen en ontmoeten, en dit in samenwerking met verschillende organisaties uit het middenveld.

Groen staat erop dat dit project dit jaar nog effectief wordt gerealiseerd, want er wordt reeds jaren over gesproken. Groen zal dit blijven opvolgen want de sociale kruidenier is 1 van die instrumenten om de armoede in onze stad wat te verzachten.

Referentieadres

Dit hulpmiddel is belangrijk instrument voor bv. thuislozen om via een vaste domicilie een uitkering te kunnen krijgen of werk aan te nemen. In 2014 waren er 77 mensen die het sociaal huis als referentieadres hadden, in 2013 waren er dat 37. Naast de OCMW's zijn ook de gevangenissen en psychiatrische instellingen referentieadressen voor bepaalde bevolkingsgroepen. Particulieren kunnen ook een referentieadres geven aan mensen.

Voor Groen is de armoedebestrijding de kernprioriteit van een Sociaal Huis en daarom moet het OCMW die rol actief opnemen, anders vallen bepaalde mensen uit de boot voor heel wat hulpmaatregelen.

Bert Peirsegaele volgt het sociaal beleid actief op in de OCMW-raad met gerichte vragen. Hij betreurt de leemtes in de software van de de sociale dienst.

Hij apprecieert sterk de inzet van de sociale werkers, die 50 à 60 mensen moeten begeleiden en doet dit politiek werk onder het motto: goeie oppositie bestuurt mee!

Bert Peirsegaele

OCMW-raadslid Groen-Oostende