Minder maaien, meer biodiversiteit.
Oostende doet mee!

27 April 2021

Minder maaien, meer biodiversiteit. <br> Oostende doet mee!

Stad Oostende neemt in mei volop deel aan ‘Maai Mei Niet’ van Knack. 30 hectare gras zal volgende maand niet worden gemaaid. ‘Maai Mei Niet’ is een actie waarbij iedereen, overheden maar ook alle inwoners, worden opgeroepen om hun gazon een maand niet te maaien. Maai Mei Niet is een nieuw project van Knack, met steun van onder andere KULeuven/Mijn Tuinlab en Bond Beter Leefmilieu. Het project wil zoveel mogelijk mensen en organisaties overtuigen om in de maand mei het gras niet de maaien. Dat is een kleine en zelfs aangename ingreep die toch een groot verschil kan maken. Tuinen maken minstens 10 procent uit van de totale oppervlakte van Vlaanderen. Ter vergelijking: dat is evenveel als er bos is. Ook Stad Oostende doet mee Door minder te maaien vinden bijen en vlinders meer voeding, waardoor ze meer planten en bloemen kunnen bestuiven, wat dan weer goed is voor de biodiversiteit in onze tuinen, parken en bermen. De voorbije jaren selecteerde de stad al heel wat extra zones waar het gras niet langer kortgemaaid wordt. Naast meer dan 18 hectare wegbermen in het buitengebied gaat het over ruim 10 hectare graslanden in de wijken en het stadscentrum. Dit jaar doen we daar nog een hectare bij. En dat op erg zichtbare plaatsen: langs belangrijke invalswegen maar ook in alle wijken. Ook de voortuin van het stadhuis wordt niet gemaaid. Dat brengt het totaal op 30 hectare. Het is onze bedoeling om dit jaar na jaar verder uit te breiden en de natuur een handje te helpen door zelf ook bloemen in te zaaien. Stad Oostende wil de actie erg zichtbaar maken. Daarom komen er op de verschillende locaties infoborden om het belang van een goed maaibeheer voor fauna en flora, maar ook voor de mens, toe te lichten. Zo willen we steeds meer inwoners overhalen om de natuur ook op een stukje van hun eigen gazon, even haar vrije gang te laten gaan. Biodiversiteit een handje helpen in je eigen tuin Meer dan 9% van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit tuinen. Daar zit dus heel wat potentieel in om de biodiversiteit een handje te helpen door je tuin natuurvriendelijk in te richten. Die vele kleinere percelen zorgen voor een netwerk van groene verbindingen doorheen de stad en laten duizenden soorten migreren zodat ze nieuwe gebieden kunnen koloniseren. Door delen te laten verwilderen met nectarhoudende bloemen en planten, creëren we met andere woorden interessante groene infrastructuur. En dat maakt onze eigen stadsnatuur gezonder en veerkrachtiger! Je gazon ongemaaid laten is trouwens ook uitstekend voor het klimaat. Een langere grasmat met meer wilde bloemen en planten zorgt immers voor een betere koolstofopslag in de grond. De koolstof blijft langer in de grond en draagt dus niet bij aan de opwarming van de aarde. Door het gras maar twee keer te maaien in plaats van drie keer per jaar zal de bodem al meer CO² vasthouden. Doe jij ook mee? Vlinders, bijen en insecten zullen je dankbaar zijn!