N-VA en Open Vld tonen om ter minst empathie op OCMW-raad

13 Maart 2016

N-VA en Open Vld tonen om ter minst empathie op OCMW-raad

In de Zeewacht van vrijdag 11 maart poneert N-VA-raadslid Brysse dat leefloners moeten geschorst worden als zij de Nederlandse les brossen. Niet alleen de meerderheidspartijen hebben dit weggestemd ook Groen-raadslid Bert Peirsegaele heeft dit weggestemd. Waarom? Op de OCMW-raad van januari werd een duidelijk reglement gestemd: leefloners die zomaar de Nederlandse les brossen worden ontboden op het comité sociale zaken, waar gepolst wordt naar de reden van het brossen.

Of anders uitgedrukt: N-VA wil een automatische schorsing als leefloners niet aanwezig zijn op de Nederlandse les . Het goedgekeurde reglement daarentegen wil de leefloners een kans op verdediging geven. Bewust systematisch brossen leidt naar schorsing zegt het reglement nu, maar voor N-VA en Vlaams Belang was dit té humaan.

 

Open Vld communiceert het tegenovergestelde in eigen krantje


Hoewel Open Vld het reglement had goedgekeurd in januari schreven ze in hun huis-aan-huisblad van februari toch dat de leefloner automatisch geschorst werd, dus volledig in tegenspraak met wat ze hadden goedgekeurd .

Daarom heeft Groen-raadslid Bert Peirsegaele op de OCMW-raad van februari duidelijk gevraagd, naar aanleiding van de N-VA-vraag, of de volledige meerderheid nog achter de OCMW- beslissing van januari staat. De voorzitter antwoordde bevestigend.

N-VA en Open Vld zitten in een strijd om zo weinig mogelijk empathie te tonen, en beseffen niet dat het Vlaams Belang met het electoraal been wegloopt in dit dossier.