Nieuw mobiliteitsplan Oostende pas tegen 2015

04 Oktober 2013

Nieuw mobiliteitsplan Oostende pas tegen 2015

Op de gemeenteraden van mei 2012 en augustus 2012 heb ik geïnterpelleerd over de overlast voor de bewoners langs het laatste stuk autostrade A10 langs de Conterdam. De auto's rijden er met een hoge snelheid en zeker wanneer ze optrekken vanaf het Kennedy rondpunt richting binnenland is de overlast aanzienlijk. Het gaat om de uitstoot van fijn stof, geurhinder en geluidsoverlast. Er werden reeds metingen uitgevoerd en die moeten ons tot actie aanzetten.  De burgemeester antwoordde toen telkens dat hij voorstander is van de verlaning. Groen steunt dat idee omdat het de Conterdam opnieuw verenigt. Onze stad wordt zo een stuk groter. Op 5 september liet het Oostendse stadsbestuur optekenen de goedkeuring van de Vlaamse overheid op zak te hebben voor de verlaning van het laatste stuk A10-Conterdam. Maar op 7 september corrigeert Vlaams Minister Hilde Crevits dit in de pers en zegt dat er geen beslissing kan komen zonder mobiliteitsplan van de stad. Wat is het nu? Is de goedkeuring er van de Vlaamse overheid of niet?  Van welk jaar dateert het mobiliteitsplan van de Stad Oostende? Hoeveel aanpassingen werden sindsdien aangebracht? Kan ik per e-mail een exemplaar ontvangen van het oorspronkelijke mobiliteitsplan + een exemplaar van de meest recente versie (na alle bijsturingen)? 

Wat is de stand van zaken inzake de verlaning van het laatste stuk A10-Conterdam? Waar zitten we in de besluitvormingsprocedure?Hoeveel bedraagt de geraamde kost van de verlaning? 

Bovendien is de verlaning geen onmiddellijke oplossing voor de omwonenden. Zij kunnen niet blijven wachten. Is het stadsbestuur bereid om in afwachting daarvan tijdelijke maatregelen te nemen om de geluids- en milieuhinder voor de omwonenden in te perken? Welke opties werden reeds bestudeerd en wat is daarvan de geraamde kostprijs? Graag ook telkens vermelding van hoeveel bovenlokale subsidies voor elk van deze opties te verkrijgen zijn. 

De burgemeester liet weten dat het voor een nieuw mobiliteitsplan wachten is tot 2015 en dat minister Crevits inderdaad een mobiliteitsplan als voorwaarde stelt voor de verlaning van de A10. Tijdelijke maatregelen om de overlast voor de omwonenden te beperken, liggen in handen van de Vlaamse overheid.

 

Wouter De Vriendt, gemeenteraadslid.