Nood aan nieuw reglement gemeenteraad

26 Maart 2016

Nood aan nieuw reglement gemeenteraad

Op 22 april wordt een overleg gepland met alle fractieleiders over een nieuw huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad. Dat overleg is dringend nodig en Groen zal een reeks voorstellen op tafel leggen om de lokale democratie in Oostende te versterken. "Het verloop van de Oostendse gemeenteraad is is woeliger dan ooit. Er zijn te vaak incidenten over de procedure. Dat moet stoppen", zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt. Dat de gezamenlijke oppositie op de vorige gemeenteraad is opgestapt, is nooit gezien en een teken dat er iets grondig scheelt aan de manier waarop de gemeenteraad verloopt. "Iedereen herinnert zich het beschamende schouwspel over hoe de burgemeesterswissel niet op de gemeenteraad mocht besproken worden. Sindsdien gaat het van kwaad naar erger", merkt Wouter De Vriendt op. "Zo zijn er regelmatig discussies over de vraag of gemeenteraadsleden enkel het woord mogen richten tot het schepencollege of ook met elkaar in debat mogen gaan. Wat Groen betreft moet dat kunnen, maar de gemeenteraadsvoorzitter laat dat soms wel toe en soms niet. Het reglement wordt al te vaak verschillend geïnterpreteerd." Groen wil zich spiegelen aan hoe de debatten verlopen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. We zullen daarom voorstellen om voor eens en altijd debatten tussen gemeenteraadsleden onderling mogelijk te maken. Ook de bepaling dat een gemeenteraadslid slechts tweemaal mag tussenkomen over een bepaald onderwerp, beperkt onnodig het democratische debat. Verder zouden amendementen ook tijdens de zitting mogen ingediend worden, om zo flexibel in te spelen op een bepaalde discussie of een technische vergissing onmiddellijk recht te zetten. Ten slotte wil Groen ook een vragenhalfuurtje invoeren. Zo kan elke Oostendenaar aan het begin van de gemeenteraad rechtstreeks een vraag stellen aan het schepencollege. Dit bevordert de participatie en bestaat reeds in andere gemeenten.


"Het democratische debat in Oostende moeten we koesteren en versterken, in plaats van te bemoeilijken. Een gemeenteraadslid moet maximale vrijheid krijgen om zijn controlerende functie uit te oefenen. Ik ben ervan overtuigd dat we daarover consensus kunnen vinden, over de partijgrenzen heen", besluit Wouter De Vriendt hoopvol.